Губерський Леонід Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Губерський Леонід Васильович

ГУ́БЕРСЬКИЙ Леонід Васильович (04. 10. 1941, м. Миргород Полтав. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1992), проф. (1989). Чл.-кор. АПНУ (1995), акад. НАНУ (2003). Герой України (2009). Ордени князя Ярослава Мудрого 5-го (1999) і 4-го (2004) ступ., Свободи (2013). Держ. нагороди Італії, Португалії, Болгарії. Надзвич. і повноваж. посол України (2001). Премія ім. Д. Чижевського НАНУ (2003). Закін. Київ. ун-т (1969), де відтоді й працює: доц., проф. каф. філософії гуманітар. ф-тів, від 1994 – зав. каф. галуз. соціології, від 1997 – зав. каф. філософії гуманітар. наук; одночасно – заст. декана філос. ф-ту (1978–80), проректор з міжнар. зв'язків (1982–88) та навч. роботи (1988–94), від 1994 – проректор ун-ту, дир. Ін-ту міжнар. відносин, від 2015 – ректор. 1976–78 – викл.-консультант Центр. ун-ту Респ. Куба. Досліджує соц. філософію, методологію ідеол. процесів, формування наук. світогляду. Голова Наук.-метод. ради з проблем міжнар. відносин, Фах. ради гуманітар. і соціал. наук Держ. акредитац. комісії (1996– 2003) Мін-ва освіти і науки України. Віце-президент т-ва «Знання», заст. акад.-секр. відділ. історії, філософії та права НАНУ. Голова редколегії ж. «Вісник Київського університету. Міжнародні відносини». За ред. Г. видано дослідж. «Філософія політики» (у 6-ти т., К., 2003–04).

Пр.: Научная идеология и личность. 1988; Интегративно-мобилизирующая функция научного потенциала научной идеологии. 1990; Людина в сфері гуманітарного пізнання. 1998; Основи масово-інформаційної діяльності: Підруч. 1999; Людина і світ: Підруч. 2001; Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світогляд. аналіз. 2005 (співавт.); усі – Київ.

О. І. Шнирков


Покликання на статтю