Васильєв Василь Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Васильєв Василь Юхимович

ВАСИ́ЛЬЄВ Василь Юхимович (20. 03 (01. 04). 1890, Єлисаветград, нині Кіровоград – 14. 08. 1956, Київ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1956), проф. (1937), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. Київ. політех. ін-т (1914), де був залиш. для підготовки до професор. звання, від 1918 – викл., 1926–56 – проф., зав. каф. металургії (згодом хім. машинобудування), а також декан маш.-буд. ф-ту (від 1936) та заст. дир. цього ін-ту. Водночас 1915–18 працював у піротех. майстернях Києва, що виготовляли ракети і сторож. трубки, де розробив проект піротех. ф-ки; 1919 – зав. металург. підсекції Наук.-тех. ради Укрраднаргоспу, займався утилізацією металобрухту, розробив швидкіс. спосіб. визначення відсоткового вмісту сурми за питомою вагою у рідкому стані сурмано-свинцевих сплавів, що дало можливість виплавити із брухту вагонні бабіти з одного нагрівання; 1920– 26 – дир. з-ду «Точприлад», де організував вироб-во водомірів і нафтомірів, які раніше виготовлялися лише за кордоном; 1931–36 – кер. домен. групи, консультант Укр. ін-ту металів (Харків) та заст. дир. Ін-ту хім. машинобудування (Київ); 1939– 49 – в Ін-ті чорної металургії АН УРСР (Київ, від 1953 – у Дніпропетровську); 1950–56 – в Ін-ті машинознавства і с.-г. механіки АН УРСР (нині Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів НАНУ, Київ). Заст. голови, голова Відділ. тех. наук АН УРСР (1939–41). Досліджував та впроваджував у доменне вироб-во стійкі магнезіал. шлаки. Під час відрядження на металург. з-д на Урал (1915) розробив новий спосіб одержання нікелю з руди, а також проект нікелевого з-ду. Керував вивченням хімічно стійких сплавів і впровадженням їх (уперше в СРСР) у вироб-во. Наук. школою В. створ. вчення про стійкість домен. шлаків, розроблено спрощений метод виплавки міді, вирішено низку принципових питань з теорії та практики домен. процесу, що дозволило забезпечити зниження витрат коксу, зростання продуктивності печей і поліпшення якості металу.

Пр.: Визначення пересічного складу неоднорідних тіл // Наук. зап. ВУАН. 1923. Т. 1; Магнезиальные устойчивые шлаки в применении к плавке в вагранке // Литей. дело. 1933. № 8; Основы ведения доменной плавки в связи с применением устойчивых шлаков. К., 1935 (співавт.); Теория металлургических процессов: Курс лекций. К., 1935; Оптимальный состав доменных шлаков. К., 1941; Доменная плавка на устойчивых шлаках. К., 1956.

В. І. Большаков


Покликання на статтю