Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович — Енциклопедія Сучасної України

Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович

ВА́ЩЕНКО-ЗАХА́РЧЕНКО Михайло Єгорович (31. 10 (12. 11). 1825, с. Маліївка, нині Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – 14(27). 08. 1912, Київ) – математик. Д-р чистої математики (1866), проф. (1868). Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві (1845–46), Сорбонні та Колеж де Франс у Парижі (1847–48), де слухав лекції О.-Л. Коші, Ж. Ліувілля. Працював в Ун-ті св. Володимира (1863–1910): від 1867 – екстраординар. проф., від 1868 – ординар. проф. каф. чистої математики; читав лекції з теорії імовірностей, а також низку курсів на фіз.-мат. ф-ті. У магістер. дис. «Символическое исчисление и приложение его к решению линейных дифференциальных уравнений» (К., 1862) вперше систематично виклав операц. числення і застосував його до розв’язування диференціал. рівнянь. Його доктор. дис. «Риманова теория функций составного переменного» (К., 1866) була на той час єдиним навч. посіб. для викладачів та студентів, а також першою монографією з теорії аналіт. функцій у російській і однією з перших у заг.-європ. матем. літ-рі. Один із перших в Рос. імперії популяризаторів неевклідової геометрії; зробив переклад «Начал» Евкліда – «Начала Евклида с пояснительным введением и толкованием» (К., 1880) із великим вступом, в якому розглянув осн. питання геометрії Лобачевського. Для історіографії велике значення має його ґрунт. праця «История математики: Истор. очерк развития геометрии» (т. 1, К., 1883), при написанні якої використав знач. за обсягом матеріал світ. та оригінал. наук. літ-ри, а також робота «Исторический очерк развития аналитической геометрии» (К., 1884), де подав змістов. системат. виклад історії питання від Декарта до часу опублікування нарису. Сприяв розвитку матем. освіти в Рос. імперії, зокрема в Україні. Автор низки підручників, які витримали декілька видань, серед них – «Теория определителей и теория форм» (1877), «Алгебраический анализ или высшая алгебра», «Аналитическая геометрия двух и трех измерений» (обидва – 1887), «Вариационное исчисление» (1889), «Проективная геометрия» (1897; усі – Київ) тощо. Серед учнів В. – відомі математики В. Єрмаков, Б. Букреєв, А.-Б. Пшеборський. В. був чл.-кор. Матем. т-ва в Бордо (від 1883), чл. Моск. матем. т-ва (від 1886). Один із засн. Київ. фіз.-мат. т-ва (1890).

Літ.: Грацианская Л. Н. Михаил Егорович Ващенко-Захарченко // Истор.-матем. исследования. Москва, 1961. Вып. 14.

М. Й. Ядренко

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
М. Й. Ядренко . Ващенко-Захарченко Михайло Єгорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=32566 (дата звернення: 21.09.2021)