Веймарн Євген Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Веймарн Євген Володимирович

ВЕ́ЙМАРН Євген Володимирович (02. 11. 1905, Севастополь – 09. 11. 1990, Москва) – археолог. Канд. істор. н. (1988). Закін. Моск. ун-т (1928). У 1925–27 – співроб. Херсонес. музею (Севастополь), 1928–48 – н. с. Держ. істор. музею СРСР та зав. відділу нумізматики, 1948–74 – ст. н. с. Крим. філіалу Ін-ту археології АН УРСР (Сімферополь). Досліджував історію і археологію ранньосередньовіч. Криму. Брав участь у 58 археол. експедиціях, зокрема керував Судац. (від 1935) та Пн.-Крим. (1962–65) експедиціями, Мангупським загоном Крим. експедиції (1967–74).

Пр.: Археологічні роботи в районі Інкерману // Археол. пам'ятки. 1953. № 34; Пещерные города Крыма в свете археологических исследований 1954–1955 гг. // СА. 1958. № 1; Раскопки на средневековом городище Чуфут-Кале // Археол. исследования на Украине 1965–1966. К., 1967. Вып. 1; Роботи на середньовічному Мангупі // Археологічні дослідження на Україні. К., 1969; 1972; Одне з важливих питань ранньосередньовічної історії Криму // Середні віки на Україні. К., 1971. Вип. 1; Скалистенский могильник. К., 1993 (співавт.).

Літ.: Піоро І. С. Складна доля археолога: До 85-річчя Євгена Володимировича Веймарна // Археологія. 1990. № 4.

О. А. Айбабіна


Покликання на статтю