Кооперативна Республіка — Енциклопедія Сучасної України

Кооперативна Республіка

«КООПЕРАТИ́ВНА РЕСПУ́БЛИКА» – суспільно-економічний журнал. Виходив щомісяця 1928–39 у Львові як орган Ревізій. союзу укр. кооператив накладом 850 прим. Висвітлював історію госп.-екон. життя у Галичи­ні та світі. Опубл. статті з проблем екон. діяльності кооперативів, з історії, теорії та практики кооператив. життя; дописи з актуал. питань екон. політи­ки, огляди госп. кон'юнктури, на­ри­си про вчених-коопера­торів; у перекладі укр. мовою пра­ці М. Туган-Барановського, Дж. Вор­баса, А. Міллера, Г. Шуль­це-Деліча, Дж. Раселя, Г. Мея та ін. Інформував про укр. і світ. кооп. рух, ринкові ціни. Від 1930 у додатку до кожного числа дру­кували праці визнач. вчених, при­свяч. питанням кооперації; згодом такі матеріали вийшли у вигляді 19 книжок, серед них – дослідж. «Наукова діяльність М. Тугана-Барановського», «Жит­­тя піонера української економіч­ної науки С. Подолинського» О. Ми­­цюка, «Микола Левитсь­кий – артільний батько» Ю. Павликовського, «Володимир Навроцький (1847–1882 р.). Перший галицько-український статистик-економіст в Галичині на тлі своєї доби» І. Витановича. З вид. спів­працювали: В. Тотоміянц, Ю. Павликовський, К. Ле­ви­цький, А. Жук, О. Луцький, Є. Храп­­ливий, Р. Зубик. Ред. – К. Коберський (1928–39).

С. Д. Гелей


Покликання на статтю