Вальтер Антон Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Вальтер Антон Антонович

ВА́ЛЬТЕР Антон Антонович (13. 11. 1933, Харків) – геолог, мінералог. Д-р геол.-мінерал. н. (1980). Син А. Вальтера. Має урядові нагороди СРСР. Закін. Харків. ун-т (1956). Відтоді працював у геол.-розв. експедиції Примор. геол. упр. (Далекий Схід, РФ); 1959–65 – в Ін-ті мінерал. ресурсів АН УРСР (Сімферополь); 1965–70 – в Харків. ун-ті: доц. каф. мінералогії та петрографії геол.-геогр. ф-ту; 1970–71 – в Харків. фіз.-тех. ін-ті АН УРСР: ст. н. с. Від 1971 – у Києві: 1971–82 – в Ін-ті геол. наук: зав. лаб. фіз. методів дослідж.; 1982–94 – в Ін-ті геохімії і фізики мінералів АН УРСР (нині Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення): зав. відділу мінералогії рудних родовищ; 1994–98 – в Ін-ті геохімії навколиш. середовища НАНУ та Мін-ва надзвичай. ситуацій України: гол. н. с. Одночасно 1994–96 – наук. радник Держ. ком-тів України. Від 1998 – зав. відділу фіз. методів дослідж. руд Ін-ту прикладної фізики НАНУ. Досліджує питання приклад., структур. та заг. мінералогії, геохімії, фіз.-хім. петрології, планетології, фізики мінералів, мінералогії рідкіснометал., золоторуд. і неруд. родовищ України, встановив новий тип геол. структур в Україні – викопні метеоритні кратери і їх алмазоносність, новий тип корис. копалин – моноізотопну сировину.

Пр.: Взрывные кратеры Украинского щита. К., 1977 (співавт.); Геология и петрология взрывных метеоритных кратеров. К., 1982 (співавт.); Ударно-метаморфогенные минералы углерода. К., 1992 (співавт.); Nuclear-Analytical and Mineralogical Principles and Techiques for Prediction and Investigation of the Natural-Pure Rare Isotope Occurence // Вопр. атом. науки и техники. 2005. № 6 (співавт.).

Літ.: Антон Антонович Вальтер (до 70-річчя від дня народження) // МЖ. 2003. № 5–6.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю