Варшавський договір — Енциклопедія Сучасної України

Варшавський договір

ВАРША́ВСЬКИЙ ДО́ГОВІР – угода про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, укладена 14 травня 1955 у Варшаві Албанією, Болгарією, Німецькою Демократичною Республікою, Польщею, Румунією, СРСР, Угорщиною та Чехословаччиною. Вступив у дію 5 червня 1955. Договір уклад. на 20 р. із автоматич. продовженням на наступні 10 р. для тих країн, які його не розірвуть за рік до закінчення цього строку. 1975 термін дії продовж. на 10 р., у 1985 – ще на 20 р., з наступ. пролонгацією на 10 р. Основу В. д. склав військ.-політ. союз соціаліст. країн Європи – Організація Варшавського договору (ОВД), створ. на противагу НАТО. Албанія від 1962 не працювала у В. д., а 1968, протестуючи проти окупації Чехословаччини, офіц. вийшла з нього. Вищий орган – Політ. консультатив. ком-т – знаходився у Москві. Органами Політ. консультатив. ком-ту були Ком-т міністрів закордонних справ, Об'єднаний секретаріат, Ком-т міністрів оборони та Об'єднане командування. Країни ОВД брали зобов'язання утримуватися від силових методів вирішення суперечок у міжнар. відносинах, консультуватися між собою з усіх важливих питань, надавати допомогу у разі воєн. нападу на одну або кілька країн-учасниць. Найважливіші принципи, що були декларовані як основа взаємовідносин між державами, – рівність усіх країн, невтручання у внутр. справи одна одної, тісне всебічне співроб-во, взаємна повага незалежності та суверенітету, гармонійне сполучення нац. та інтернац. інтересів. Однак ці принципи грубо порушувались з боку СРСР, який використовував ОВД як знаряддя власної політики, зокрема з допомогою військ. підрозділів країн-учасниць ОВД були придушені демократ. рухи в Угорщині (1956) та Чехословаччині (1968). Зростання антитоталітар. і незалежниц. настроїв серед насел. країн-учасниць ОВД, вимоги проведення самостій. політики і демократ. реформ призвели до того, що у лютому 1990 були скасовані військ. органи ОВД, а 1 липня 1991 у Празі Болгарія, Угорщина, Румунія, СРСР і Чехословаччина підписали протокол про припинення дії В. д. (Нім. Демократ. Респ. вийшла із ОВД у 1990, після об'єднання із Федератив. Респ. Німеччина). Скасування В. д. стало фактич. закінченням «холодної війни» – військ.-політ. протистояння ОВД і НАТО, яке тривало бл. 40 р., і поштовхом до зміни зовн.-політ. орієнтирів країн Сх. Європи.

Літ.: Организация Варшавского Договора (1955–1985): Док. и мат. Москва, 1986; Варшавский Договор: История и современность. Москва, 1990; Иванов Р. Ф. Крушение Организации Варшавского Договора и Советского Союза: Американская версия // Новая и новейшая история. 2000. № 1.

А. М. Павленко


Покликання на статтю