Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання — Енциклопедія Сучасної України

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

ВЕНТИЛЯ́ЦІЯ, ОСВІ́ТЛЕННЯ ТА ТЕПЛО-ГАЗОПОСТАЧА́ННЯ» – науково-технічний збірник. Засн. 2001 Київ. ун-том буд-ва і арх-ри. Виходить 1–2 рази на рік, укр. і рос. мовами, наклад 150 прим. Осн. тематика: буд-во і монтаж систем теплогазопостачання і вентиляції, питання енергозбереження та використання нетрадиц. джерел енергії. Гол. ред. – А. Худенко.

М. В. Степанов


Покликання на статтю