Веселовський Сергій Феофанович — Енциклопедія Сучасної України

Веселовський Сергій Феофанович

ВЕСЕЛО́ВСЬКИЙ Сергій Феофанович (1878 – ?) – громадсько-політичний діяч, економіст. Закін. С.-Петербур. ун-т. Під час навчання був чл. укр. громади, брав участь у студент. русі. Після повернення в Україну працював доц., від січня 1915 – професор. стипендіатом Київ. політех. ін-ту, водночас у 1913–14 очолював укр. громаду, згодом працював у термінол. комісії із розроблення укр. тех. термінології цього ін-ту. Належав до УСДРП, був чл. її київ. міськ. ком-ту. Один із засновників УЦР, входив до складу її Президії як писар та голова агітац. комісії. Був також серед фундаторів та керівників Укр. тех.-агроном. т-ва «Праця», засн. у Києві 7 березня 1917. На Всеукр. нац. конгресі 6–8 квітня 1917 обраний представником УСДРП в УЦР, на 1-х Заг. зборах УЦР – чл. Ком-ту УЦР, на 5-х – товаришем голови. За часів Української Держави признач. ген. консулом у Петрограді (нині С.-Петербург). Влітку 1918 повернувся до Києва, де продовжував викладац. роботу, зокрема читав лекції на курсах позашкіл. освіти, організов. Мін-вом освіти. Обійнявши 1 липня 1918 посаду екстраординар. проф. каф. статистики Київ. укр. ун-ту, фактично відійшов від політ. діяльності. У листопаді 1920 обраний головою Організац. ради Київ. політех. ін-ту, головою правління і його ректором. На цих посадах перебував до розпуску Організац. ради (березень 1921). У 1922–29 очолював н.-д. каф. с.-г. економіки новоствор. Київ. с.-г. ін-ту, яку організував у Київ. політех. ін-ті 1921, водночас був проф. курсів економіки с. госп-ва та заг. економіки Київ. вет.-зоотех. ін-ту. У 30-х рр. репресов., згодом – на еміграції. Реабіліт. 1989 (посмертно).

Літ.: Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради: Біогр. довід. К., 1998.

В. Ф. Верстюк


Покликання на статтю