Вибухові речовини — Енциклопедія Сучасної України

Вибухові речовини

ВИБУХО́ВІ РЕЧОВИ́НИ – хімічні сполуки чи суміші речовин, здатні до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості газу і теплової енергії. До В. р. належать нітросполуки (напр., тринітротолуол, пікринова кислота), солі азотної (нітрат амонію), гримучої (гримуча ртуть), азотистоводневої (азид свинцю) кислот, орган. ефіри азотної кислоти (нітрогліцерин, піроксилін, нітрогліколь) та ін. За призначенням В. р. поділяють на ініціюючі (гримуча ртуть, азид свинцю, тетразен, тринітрорезорцинат свинцю, солі хлорної кислоти є високочутливими до найпростіших початк. імпульсів – удару, тертя, нагрівання, іскри – і застосовуються для збудження вибухових перетворень у заряді) та бризантні (гексоген, октоген, тен, тетріл, тротил, суміші на основі аміачної селітри завдяки високій швидкості детонації і руйнівній здатності використовуються при вибухових роботах і виготовленні боєприпасів).

О. О. Гарбузюк


Покликання на статтю