Визвольний шлях — Енциклопедія Сучасної України

Визвольний шлях

«ВИЗВО́ЛЬНИЙ ШЛЯХ» – суспільно-політичний і науковий та літературний місячник ОУН(б) у Великій Британії. Засн. у січні 1948 Укр. видавн. спілкою. Призначався для членів ОУН, від 1951 доступний широкій громадськості. Утверджував ідейно-політ. лінію Є. Коновальця, С. Бандери, Я. Стецька, Р. Шухевича у боротьбі за здобуття укр. народом незалежності, підтримував постулати Укр. держ. правління, УГВР та Антибільшов. блоку народів. Від 1978 видається Укр. інформ. службою в Лондоні, від 2004 – в Україні. Від 2005 співзасн. видання – «Києво-Могилян. академія». Гол. ред.: Г. Драбат (1955–77), С. Галамай, І. Дмитрів (від 1979), С. Олеськів (2000–03), шеф-ред. – А. Гайдамака (від 2004). До співпраці з «В. ш.» залучено понад 600 письменників, публіцистів, науковців, політиків, діячів мист-ва. З позицій укр. державності і християн. світогляду видання вело безкомпромісну боротьбу проти моск. імперіалізму та марксист.-ленін. ідеології. Обстоює самостійність, соборність і державність укр. народу на його етніч. території. Друкував програм.-політ. документи, наук. та популярні статті з усіх питань життя України та укр. діаспори, особливо з проблем, якими не могли займатися науковці України за рад. режиму («білі плями» в історії України – ОУН, УПА та ін.); прозу, поезію, літ. критику, переклади з іноз. мов; літ-ру самвидаву, матеріали про укр. дисидентів та політв'язнів. Завдяки критиці журналу в парт.-політ. пресі УРСР поширювалися його ідеї серед знач. кола підрад. українців (на Україну потрапляло лише кілька прим. «В. ш.», зокрема до спецфонду ЦНБ АН УРСР). Видання продовжує дотримуватися концепції орг-ції боротьби за розбудову Української Держави, висвітлює її нац. інтереси у процесах сучас. розвитку. Серед рубрик – «Суспільство. Політика», «Література. Культура», «Історія», «Огляди. Рецензії».

Літ.: О. Д. ЦК Компартії в Україні проти «Визвольного шляху» // Визв. шлях. 1961. № 7; Дмитрів І. 45 років безперервного служіння національно-державницькому постулатові України // Там само. 1993. № 9; Герасимова Г. Історія України, українського народу та його культури у працях учених діаспори за матеріалами журналу «Визвольний шлях» // Укр. преса за межами України: Мат. наук.-теор. конф. 25–26 квіт. 1996 р. К., 1996; Савка М. Важкий, але блискучий шлях у 50-річчя «Визвольного шляху» // Визв. шлях. 1997. № 8; Станкевич О. та ін. Народна проблематика на сторінках журналу «Визвольний шлях» // Етнос. Культура. Нація: Зб. наук. пр. за мат. міжнар. наук.-практ. конф. 29–31 жовт. 1998. К., 1999; Йолкіна Л., Кузів О. Презентація журналу «Визвольний шлях» // Визв. шлях. 1999. № 11.

Л. В. Йолкіна


Покликання на статтю