Виноградський Юрій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Виноградський Юрій Степанович

ВИНОГРА́ДСЬКИЙ Юрій Степанович (23. 04(05. 05). 1873, м. Сосниця Черніг. губ., нині смт Черніг. обл. – 04. 03. 1965, там само) – краєзнавець, архівіст. Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1896). Відтоді працював юристом у судових установах Варшави, від 1915 – Чернігова. Один із фундаторів громад. Ком-ту охорони пам'яток старовини і мист-ва на Чернігівщині (1917–18) та видавн. т-ва «Сіверянська думка» (1917–19); 1-й голова Черніг. губерн. ком-ту охорони пам'яток мист-ва і старовини (1919); голова Черніг. губерн. архів. комісії (1920). Влітку 1920 переїхав до Сосниці, де очолив повіт. Ком-т охорони пам'яток мист-ва і старовини та заснував краєзнав. музей, який нині названо його ім'ям. Відігравав провідну роль у діяльності створеного 1921 Сосниц. н.-д. т-ва. У червні 1938 заарешт., у грудні – звільнений. Був усунутий від кер-ва музеєм, але й надалі працював у ньому на посаді н. с. Досліджував археол. старожитності Подесення, збирав пам'ятки фольклору, вивчав топоніміку, історію та географію Чернігово-Сіверщини. Неопубл. праці зберігаються у Черніг. істор. та Сосниц. краєзнав. музеях.

Пр.: Марія Дорошиха (з сосницької старовини) // Істор.-геогр. зб. Т. 1. К., 1927; Кобзар П. В. Кулик // Етногр. вісн. К., 1927. Кн. 3; Співак Антін Матющенко та його репертуар // Там само. 1928. Кн. 7; До діялектології Задесення: Говірки м. Сосниці та деякі відомості про говірки сіл сусідніх районів // Укр. діялектолог. зб. К., 1928. Кн. 1; Сосниця та її околиці // Чернігів і північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріяли. Х., 1928; До історії колонізації середньої Чернігівщини // Істор.-геогр. зб. Т. 3. К., 1929; Раннеславянские памятники в окрестностях г. Сосница // Краткие сообщения Ин-та археологии АН УССР. 1952. Вып. 1; Назви міст та річок Чернігівщини // Мовознавство. К., 1957. Т. 14.

Літ.: Петров В. П. Краєзнавець Ю. С. Виноградський // УІЖ. 1966. № 1; Коваленко О. Б., Ткаченко В. В., Ясновська Л. В. Виноградський Юрій Степанович // Репресоване краєзнавство (20–30-і рр.). К., 1991.

О. Б. Коваленко


Покликання на статтю