Висоцький Зиновій Тарасович — Енциклопедія Сучасної України

Висоцький Зиновій Тарасович

ВИСО́ЦЬКИЙ Зиновій Тарасович (1898 – 1937) – громадсько-політичний діяч. Чл. Центр. і Малої Рад, ЦК Селян. спілки, Всеукр. ради селян. депутатів та Всеукр. ради робітн. депутатів. Біографія В. до 1917 не з'ясована. Навесні 1917 належав до УСДРП і провадив політ. діяльність на Херсонщині. Був чл. Херсон. ради селян. депутатів і з її мандатом брав участь у роботі 1-го Всерос. з'їзду рад селян. депутатів. На з'їзді та був обраний до виконкому Всерос. ради селян. депутатів. На 1-му Всеукр. селян. з'їзді 1917 В. обирали до ЦК Селян. спілки та Всеукр. ради селян. депутатів. Як член цих інституцій В. увійшов до складу УЦР. На 5-х Заг. зборах УЦР брав участь у дискусії про статус і призначення Ген. Секретаріату, критикував помірковану позицію радикал-демократів. Був прихильником порозуміння з нац. меншинами. Улітку 1917 входив до складу Малої Ради, кількох комісій УЦР: з реорганізації складу УЦР, розроблення проекту статуту автономії України, для скликання З'їзду поневолених народів Росії. Брав участь у роботі Всеукр. робітн. з'їзду 11– 14 липня 1917, який підтримав УЦР та обрав Всеукр. раду робітничих депутатів. У листопаді 1918 входив до складу Укр. військ. рев. ком-ту, утвореного Директорією УНР. На еміграції належав до створеної В. Винниченком Закордон. групи укр. комуністів. 1921 вийшов із групи на знак незгоди з підпорядкуванням її УКП. Згодом повернувся в Україну, вступив до КП(б)У. Працював у наркоматі юстиції УРСР. За участь у троцькіст. опозиції був виключений з партії, 1937 заарешт. і засудж. до страти.

В. Ф. Верстюк


Покликання на статтю