Відомості Академії гірничих наук України — Енциклопедія Сучасної України

Відомості Академії гірничих наук України

«ВІДО́МОСТІ АКАДЕ́МІЇ ГІРНИ́ЧИХ НАУ́К УКРАЇ́НИ» – наукове видання. Засн. 1994 (вийшов 1 номер журналу накладом 1000 прим.). 1997 видано 3 номери (наклад 300– 400 прим.), 1998 – 2 номери (150 прим.), 1999 – 1 номер (200 прим.). Друкує статті укр., англ. та російською мовами. Висвітлює проблеми екології, гірн.-металург., вугіл. та нафтогазової пром-стей. Гол. ред. – В. Бизов.

М. С. Куций


Покликання на статтю