Відомості Верховної Ради України — Енциклопедія Сучасної України

Відомості Верховної Ради України

«ВІДО́МОСТІ ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ» – нормативний бюлетень Верховної Ради України. Виходить у Києві від лютого 1941 (до 1991 – «Відомості Верховної Ради УРСР») щотижня укр. і рос. мовами. Наклад – до 10-ти тис. прим. Публікує закони, постанови та ін. акти ВР України, зокрема про ратифікацію міжнар. договорів, угод і конвенцій, зміни в адм.-територ. поділі. Відповідно до Указу Президента України від 10 червня 1997 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» тижневик визначений як офіц. видання, а надруковані у ньому документи, згідно із Регламентом ВР України, є офіц. публікацією. Щоріч. додаток до останнього числа – алфавітно-предмет. покажчик нормативно-правових актів, опубл. протягом року. 1997 (як додаток) започатк. передплатні добірки кодифіков. нормативно-правових актів, що видаються в «Бібліотеці офіційних видань» (кодекси, темат. збірники) та серії «Закони України».

Ю. С. Ганжуров

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
Ю. С. Ганжуров . Відомості Верховної Ради України // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34406 (дата звернення: 17.09.2021)