Військово-історичний альманах — Енциклопедія Сучасної України

Військово-історичний альманах

«ВІЙСЬКО́ВО-ІСТОРИ́ЧНИЙ АЛЬМАНА́Х» – ілюстрований часопис з військової історії та суміжної тематики. Засн. 2000 Центр. музеєм ЗС України. Виходить у Києві двічі на рік. Осн. рубрики – «Історія», «Археологія», «Фортифікації», «Уніформістика», «Емблематика», «Фалеристика», «Музей», «Архів», «Книгозбірня». Друкуються статті й розвідки про військ. справу на теренах України, регулярну укр. армію та флот, ін. військ. формації різних періодів, їхню орг-цію, символіку, однострої, озброєння, техніку, оборонні споруди, участь у війнах і зброй. конфліктах. Чільне місце належить працям зі спец. істор. дисциплін, зокрема військ. геральдики, вексилології, емблематики, фалеристики. Окремі публікації присвяч. питанням методології військ. історії. Публікуються також життєписні матеріали про військ. діячів, спогади, щоденники, листи, архівні документи, бібліогр. покажчики (у ч. 2 за 2001 – покажчик змісту «Военно-исторического вестника», Київ, 1909– 14), рецензуються нові видання з військ.-істор. проблематики. Подається інформація про діяльність і склад фондів Центр. музею ЗС України, його філій та ін. укр. і зарубіж. військ. музеїв. Гол. ред. – В. Карпов (від 2000).

Літ.: Покажчик змісту «Військово-історичного альманаху», ч. 1–10 // Військ.-істор. альм. 2005. ч. 1(10).

О. Л. Рибалко


Покликання на статтю