Вірченко Ніна Опанасівна — Енциклопедія Сучасної України

Вірченко Ніна Опанасівна

ВІ́РЧЕНКО Ніна Опанасівна (05. 05. 1930, с. Завадівка, нині Корсунь-Шевченків. р-ну Черкас. обл.) – математик. Дружина Р. Доценка. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1990). Чл. НТШ (1993). Навч. у Київ. ун-ті (1946–48, 1956–61). У 1948 засудж. на 10 р. ув’язнення за звинуваченням в укр. націоналізмі, покарання відбувала у таборах Сх. Сибіру, звільнена 1954 за амністією. Учителювала (1954– 56); від 1961 викладала у Київ. ун-ті, 1973 звільнена із політ. мотивів. Від 1974 працює у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: від 1989 – проф. каф. вищої математики № 1 (нині каф. матем. аналізу та теорії ймовірностей). Наук. дослідження: теорія змішаних крайових задач, узагальнення аналіт. функцій, інтегральні рівняння та перетворення, сингулярні диференціал. рівняння з частин. похідними, спец. функції, історія та методика математики. Розв’язала нові типи парних (потрійних) інтеграл. рівнянь зі спец. функціями, запровадила τ-узагальнені гіпергеометр. функції, інтеграл. перетворення з ними. Низку дослідж. присвятила історії математики, зокрема репресов. творцям матем. науки (М. Кравчук та ін.): «Корифей української математики» (зб. «Аксіоми для нащадків», Л., 1992) тощо. В упорядкуванні В. і з її передмовами вийшли книги М. Кравчука «Науково-популярні праці» (2000), «Вибрані математичні праці» (2002; обидві – Київ), «Розвиток математичних ідей Михайла Кравчука» (К.; Нью-Йорк, 2004). Уклала збірники «Математика в афоризмах, цитатах і висловлюваннях» (К., 1964; рос. – К., 1983; япон. – Токіо, 1989, 1995), «Афористически о математике и математиках» (К., 1997), «О математике и математиках» (К., 1998). Голова Наук.-метод. ради Всеукр. т-ва політв’язнів та репресованих (1998), авторка низки мемуар. нарисів про колиш. політв’язнів та свій життєвий досвід: «Жива героїня України (Ірина Сеник)» (зб. «Нескорена берегиня: Жертви моск.-комуніст. терору», Торонто; Львів, 2002), «Легендарна ігуменя Йосифа (Олена Вітер)» (г. «Наша віра», 2002, № 12), «Я донька свого народу» (зб. «Усна жіноча історія. Повернення», К., 2003), «... І осквернить не дам нікому твоє ім’я» (зб. «Тарас Шевченко в моєму житті», К., 2004). Організаторка міжнар. наук. конференцій ім. акад. М. Кравчука (від 1992).

Пр.: Деякі типові крайові задачі математичної фізики та методи їх розв’язання. К., 1976; Парные (тройные) интегральные уравнения. К., 1989; Дробные интегральные преобразования гипергеометрического типа. К., 1995 (співавт.); Графіки елементарних та спеціальних функцій. К., 1996 (співавт.); Основні методи розв’язання задач математичної фізики. К., 1997; Generalized associated Legendre functions and their application. Singapore, 2001 (співавт.); Graphs of elementary and special functions. New York, 2001 (співавт.); Вибрані питання методики вищої математики. К., 2003.

Літ.: Божко С. Нескореної Батьківщини нескорена дочка // Очима жінок. 1997; Орел М. Ніна Вірченко. Її любов – Україна і математика // Українки в історії. К., 2004; Булдигін В. Її життя – Україна і математика // У світі математики. 2005. Т. 11, вип. 3; Н. О. Вірченко. Бібліографія праць. К. 2005.

В. О. Добровольський

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
В. О. Добровольський . Вірченко Ніна Опанасівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34731 (дата звернення: 16.10.2021)