Вісник верховного суду України — Енциклопедія Сучасної України

Вісник верховного суду України

«ВІ́СНИК ВЕРХО́ВНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ» Засн. 1994 у Києві з ініціативи Пленуму Верхов. Суду України та Укр. правничої фундації. Виходить щомісяця укр. мовою накладом 6,4 тис. прим. Голова редколегії – П. Пилипчук. Друкує статті про діяльність Верхов. Суду України, органів суддів. самоврядування, стан і осн. напрями судової практики; публікує роз'яснення Пленуму Верхов. Суду України, витяги із судових рішень у цивіл., кримінал. і госп. справах, наук.-практ. коментарі чинного законодавства й судової практики, аналізи судової статистики. Постійні рубрики: «На допомогу судді», «Проблеми судово-правової реформи», «Точка зору», «Судова практика й питання вдосконалення законодавства».

Л. П. Лакизюк


Покликання на статтю