Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі — Енциклопедія Сучасної України

Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі

«ВІ́СНИК ДОНЕ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ» ім. М. Туган-Барановського» Засн. 1998. Виходить 4 рази на рік укр. і рос. мовами накладом 500 прим. Видання сприяє розвитку фундам. і приклад. дослідж. з економіки, пропагує теор. знання, друкує результати наук. розробок та дисертац. робіт. Серії: «Гуманітарні науки», «Екон. науки», «Тех. науки». Гол. ред. – О. Шубін (від 1998).

А. А. Садеков


Покликання на статтю