Вісник товариства української культури Кубані — Енциклопедія Сучасної України

Вісник товариства української культури Кубані

«ВІ́СНИК ТОВАРИ́СТВА УКРАЇ́НСЬКОЇ КУЛЬТУ́РИ КУБА́НІ» Засн. 1996. Виходить 4–6 разів на рік накладом від 300 до 500 прим. На кін. 2005 вийшло 44 числа. Ред. колегію очолює В. Чумаченко. Газета інформує про життя укр. т-в Краснодар. краю. Щорічно окремий номер присвячений кубан. шевченкіані. Цікавими є ювілейні випуски, присвячені укр. письменникам, зокрема Я. Кухаренку, Василю Мові (Лиманському), Василю Барці, О. Кирію, В. Коржевській, історику Ф. Щербині, етнографу М. Дикареву, держ. діячеві С. Петлюрі. Постійна рубрика «О мово, рідна» містить архівні документи про долю українців Кубані, їхню боротьбу за свої нац. права. Кращі матеріали «Вісника» періодично передруковують часописи в Україні, вони також розміщені в Інтернеті на сайті діаспори «Кобза – українці Росії».

В. К. Чумаченко

Статтю оновлено: 2005

Покликання на статтю
В. К. Чумаченко . Вісник товариства української культури Кубані // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2005. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=34861 (дата звернення: 25.10.2021)