Кордон — Енциклопедія Сучасної України

Кордон

«КОРДО́Н» – журнал. Засн. 1997 у Києві Держ. ком-том у справах охорони держ. кордону України як центр. орган Прикордон. військ України. Виходить 8 разів на рік накладом 5 тис. прим. Друкує матеріали укр., рос. та англ. мо­­вами. Розповсюджується у вищих органах виконав., законодав. та судової влади України, облдержадміністраціях, територ. пунктах комплектування персоналу та військ. комісаріатах, а також у представництвах міжнар. орг-цій, діяльність яких пов'я­­зана з питанням нац. безпеки України. Висвітлює оператив­­но-служб. діяльність органів і підрозділів охорони кордону Держ. Прикордон. служби Укра­­їни. Уміщує репортажі із заг.-держ. заходів, пов'язаних з питаннями розбудови держ. кордону, огляди та тест-драйви но­­вітнього устаткування і техніки, огляди стрілец. зброї сучасності та періодів світ. вій­н, нариси про людей, які присвятили своє життя справі охорони держ. рубежів. Рубрики: «Пульс кордону», «Дайджест», «Hi-tech», «Історич­­ний арсенал», «Долі людські». Гол. ред. – М. Зорик (від 2006).

Д. В. Сливний


Покликання на статтю