Біології Науково-дослідний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Біології Науково-дослідний інститут

БІОЛО́ГІЇ Науково-дослідний інститут – галузева установа, що діє при Дніпропетровському університеті. Засн. 1934 як НДІ гідробіології на базі гідробіол. станції (створ. 1927 для вивчення гідробіол., гідрохім. і гідролог. режимів нових водосховищ на Дніпрі). Сучасна назва від 1974. У складі Ін-ту – 5 відділів (екології та охорони природи; гідробіології, іхтіології та радіобіології; мікробіології та біотехнології; молекуляр. біології; біофізики складних систем), до складу яких входять 7 осн. і 3 сервіс. лаб. Основні напрями наук. досліджень: вивчення природ. систем Придніпров. регіону; екол. особливостей взаємодії між організмами й зовн. середовищем в умовах антропоген. забруднення екосистем Придніпров’я; функціон. ролі біоти в утворенні механізмів гомеостазу в екосистемах пром. регіонів; розроблення рекомендацій щодо збереження та відновлення флорист. і фауніст. комплексів Придніпров’я в умовах антропоген. пресу. Проведено біоіндикаційне картографування забруднення територій регіону важкими металами, дано екол. оцінку природ. лісів долини Дніпра та його приток для обґрунтування їх поновлення, охорони та рац. використання. Виявлено біотести на стійкість рослин до антропоген. впливу пром., с.-г. та радіац. забруднення довкілля. В Ін-ті працюють бл. 100 співроб., зокрема 1 чл.-кор. НАНУ, 9 проф., 9 д-рів н., 30 канд. н. Дир. А. Кулик (від 2001). Ін-т разом з біол.-екол. ф-том проводить на базі Дніпроп. ун-ту наук. форуми з міжнар. участю. За останні 5 р. проведено понад 10 конф. та симпозіумів різного рівня, серед них міжнародні – «Екологія кризових регіонів», «Рослини та пром. середовище» (обидві – 2001), присвяч. 100-річчю від дня народж. О. Бельгарда (2002) та ін. Ін-т разом з біол.-екол. ф-том Дніпроп. ун-ту видає вісник «Біологія та екологія», наук. ж. «Екологія та ноосферологія», «Ґрунтознавство», міжвузів. зб. «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель».

О. В. Міхеєв

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
О. В. Міхеєв . Біології Науково-дослідний інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35302 (дата звернення: 05.08.2021)