Біології тварин Інститут — Енциклопедія Сучасної України

Біології тварин Інститут

БІОЛО́ГІЇ ТВАРИ́Н Інститут УААН – науково-дослідна установа. Засн. 1960 у Львові як Укр. НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин Мін-ва с. госп-ва УРСР на базі відділу біохімії с.-г. тварин НДІ землеробства і тваринництва зх. регіонів УРСР. Сучасна назва – від 2000. У складі Ін-ту – 12 лаб., 2 відділи, 1 наук.-вироб. центр. У підпорядкуванні Ін-ту – дослідне госп-во «Чишки» (с. Чишки Пустомитів. р-ну Львів. обл.). Осн. напрями наук. діяльності Ін-ту: вивчення біол. основ росту, розвитку і формування високої продуктивності тварин; фізіологія і біохімія живлення, обмін речовин і енергії у с.-г. тварин; розроблення біотехнол. методів підвищення відтворювал. здатності тварин та генетико-біохім. тестів для інтенсифікації селекц. процесу у тваринництві; дослідження молекуляр. механізмів формування імун. потенціалу у тварин та розроблення способів його підвищення; створення нових штамів мікроорганізмів – високоактив. продуцентів біологічно активних речовин та розробка технологій їх пром. вироб-ва; дослідж. впливу екол. чинників на фізіол.-біохім. статус організму тварин та розроблення способів одержання екологічно безпечних продуктів харчування; вивчення біол. механізмів розвитку пріонних хвороб. Науковці Ін-ту розробили препарат для профілактики і лікування розладів травлення у телят «Неклеостимол»; препарати, які стимулюють репродуктивну функцію у корів і телиць «Овоген» та «Утеротон-Е»; вітамін РР-кормовий та кормовий препарат мікробіол. каротину; Е-вітамінну кормову добавку «Соєвіт». В Ін-ті – 195 працівників, зокрема 78 н. с., з них – 14 д-рів н., 50 канд. н., 1 акад. і 3 чл.-кор. УААН, 8 проф., 26 ст. н. с. Ін-т видає «Наук.-тех. бюлетень» (від 1979) та ж. «Біологія тварин» (від 1998). Дир. Ін-ту В. Влізло (від 2001).

Р. Я. Іскра

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Р. Я. Іскра . Біології тварин Інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=35304 (дата звернення: 06.05.2021)