Біом — Енциклопедія Сучасної України

Біом

БІО́М – історично сформований комплекс живих організмів та середовища їх існування певної ландшафтно-географічної зони. Це великий системно-географічний підрозділ у межах географічної зони, що утворює групу тотожного типу біотичних угруповань, які взаємодіють з регіональним макрокліматом і субстратом. На відміну від біогеоценозів (екосистем), які входять до складу Б. й характеризуються замкненим кругообігом речовин, Б. може мати незамкнений кругообіг речовин. Для кожного Б. (хвойні, широколистяні та тропічні ліси, степи, пустелі тощо) характерний клімаксний стан біотич. угруповань (форма рослинності) певного типу залежно від розташування в тій чи ін. геогр. зоні та регіонал. клімат. особливостей: напр., для Б. широколистяного лісу – широколистяні листопадні дерева, для степового Б. – злаки.

І. Г. Ємельянов


Покликання на статтю