Біостратиграфія — Енциклопедія Сучасної України

Біостратиграфія

БІОСТРАТИГРА́ФІЯ (від біо… і стратиграфія) – галузь стратиграфії, що вивчає історичну послідовність утворення та географічного поширення шарів осадових порід земної кори на основі розподілу в них решток викопних організмів. Осн. завдання Б. – розроблення й удосконалення стратигр. шкали та встановлення віднос. геол. віку шарів, які утворилися впродовж фанерозою. Розчленування осадових відкладів на групи, системи, відділи, яруси, горизонти, зони, а також місц. підрозділи базується на вивченні провід. видів і супровідних комплексів викоп. організмів. Біостратигр. метод (осн. у Б.) – найточніший для визначення віднос. геол. віку, регіон. і міжрегіон. зіставлень осадових порід і з'ясування фіз.-геогр. умов давноминулих епох.

Д. Є. Макаренко


Покликання на статтю