Біостратиграфія — Енциклопедія Сучасної України

Біостратиграфія

БІОСТРАТИГРА́ФІЯ (від біо… і стратиграфія) – галузь стратиграфії, що вивчає історичну послідовність утворення та географічного поширення шарів осадових порід земної кори на основі розподілу в них решток викопних організмів. Осн. завдання Б. – розроблення й удосконалення стратигр. шкали та встановлення віднос. геол. віку шарів, які утворилися впродовж фанерозою. Розчленування осадових відкладів на групи, системи, відділи, яруси, горизонти, зони, а також місц. підрозділи базується на вивченні провід. видів і супровідних комплексів викоп. організмів. Біостратигр. метод (осн. у Б.) – найточніший для визначення віднос. геол. віку, регіон. і міжрегіон. зіставлень осадових порід і з'ясування фіз.-геогр. умов давноминулих епох.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Д. Є. Макаренко . Біостратиграфія // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35340 (дата звернення: 25.10.2021)