Коренець Денис — Енциклопедія Сучасної України

Коренець Денис

КОРЕНЕ́ЦЬ Денис (03. 04. 1875, с. Розвадів, нині Микол. р-ну Львів. обл. – 06. 03. 1946, Мюнхен) – педагог, діяч кооперативного руху. Чоловік Ольги, батько Ганни Коренців. Дійс. чл. НТШ. Закін. Львів. ун-т (1897). Учителював. 1913 перебував у наук. відрядженнях у Греції та Італії. 1914–15 мешкав у Відні, брав участь в орг-ції культ.-осв. і госп. життя укр. еміграції. Викл. Укр. академ. г-зії (1915–29); водночас – дир. укр. торг. школи т-ва «Просвіта» (від 1917); засн. Високої екон. школи у Львові. 1917 спри­­яв відкриттю відділ. «Українбан­­ку» в м. Миколаїв. Очолював т-во «Рідна школа» (1936–38), Крайовий союз госп.-торг. спілок, засн. і голова «Центросоюзу», чл. т-ва «Просвіта». Автор публікацій у вид. «Господарсько-кооперативний часопис», «Діло», «Новий час» та ін. Від 1944 – на еміграції.

Пр.: Зносини гетьмана Івана Вигов­­ського з Польщею в роках 1657–1658. Л., 1900; Повстання Мартина Пушкаря // Наук. зб., присвяч. проф. М. Гру­­шевському учениками й прихильниками з нагоди його десятиліт. праці в Галичині (1894–1904). Л., 1906; Корот­­кий огляд української історії. Відень, 1915; Доктор Теофіль Кормош: Начерк його життя і праці. Перемишль, 1935; Наше фахове шкільництво. Л., 1935; 50-ліття Українбанку «Віра» в Перемиш­­лі // Госп.-кооп. часопис. 1944. Ч. 6; 50-ліття української кредитової кооперації в Галичині // Краків. вісті. 1944. Ч. 122.

Літ.: Качор А. Денис Коренець: Начерк його життя та праці на тлі українського фахового шкільництва і сільськогосподарської кооперації в Захід­­ній Україні. Вінніпеґ, 1955; Товариство «Рідна школа». Історія і сучасність: Наук. альм. К., 2001. Ч. 1.

Д. Д. Герцюк


Покликання на статтю