Бованенко Дмитро Євменович — Енциклопедія Сучасної України

Бованенко Дмитро Євменович

БОВАНЕ́НКО Дмитро Євменович (23. 09(06. 10). 1900, Київ – 12. 02. 1942, м. Магадан, РФ) – історик, економіст. Закін. Київ. ІНО (1924). Викладав політекономію в Київ. ін-ті нар. госп-ва. Чл. Комісії з вивчення соц.-екон. історії України 18–19 ст. при ВУАН (1930– 34). Проф. Київ. ін-ту харч. пром-сті (до 1938). Від 1937 працював ст. референтом Держплану УРСР. Належав до Укр. комуніст. партії (боротьбистів). 10 вересня 1937 заарешт. і засудж. на 10 р. виправно-труд. робіт, загинув у таборі. Автор розвідок з історії економіки України 19 – поч. 20 ст. та з історії екон. думки, зокрема про М. Зібера та С. Подолинського.

Пр.: До історії політичної економії на Україні // Юбіл. зб. на пошану акад. Д. І. Багалія. К., 1927.

ДА: ЦДАГО України: ф. 263, оп. 1, спр. 37 458; ЦДАВО України: ф. 166, оп. 12, спр. 646.

І. В. Верба


Покликання на статтю