Богдан Василь Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Богдан Василь Семенович

БО́ГДАН Василь Семенович (30. 03(11. 04). 1865, с. Соснівка, нині Конотоп. р-ну Сум. обл. – 03. 10. 1939, м. Єсентуки, нині Ставроп. краю, РФ) – біолог. Д-р с.-г. н. (без захисту дис.). Закін. Петровську с.-г. академію (1892). У 1893–1907 – зав. організованої ним Валуйської (Костичевської) дослід. станції (нині Самар. обл., РФ). Започаткував учення про мікрорельєф. Встановив неоднорідність процесів ґрунтоутворення в різноманіт. умовах рельєфу (мікрорельєфу). Виділив 7 типів ґрунтів і детально розглянув супровідну їм рослинність. Вивчав дикорослий житняк і форми жовтої люцерни. Від 1907 – ст. агроном Переселенського управління Тургайсько-Урал. р-ну в Оренбурзі. 1908 вийшла його книга «Растительность Тургайско-Уральского переселенческого района», яка містить перелік 506-ти видів рослин з матеріалами про госп. значення деяких з них. 1910, на запрошення Новоузен. земства, Б. організував дослідне поле (від 1912 – Краснокутська с.-г. дослідна станція), де розпочав роботи із селекції пшениць і корм. трав, вивчення корис. властивостей дикорослої флори та лугознавства – дослідження рослинності лиманів. Від 1914 викладав у ВНЗах Саратова (від 1917 – проф. Саратов. с.-г. ін-ту). 1921 переїхав у Краснодар, де працював у Кубан. с.-г. ін-ті. Одночасно Б. – організатор і кер. Кубан. плавневої станції, 1927–30 – наук. кер. Кубан. дослід. станції. Вивчав пасовиська Пн. Осетії (1927– 28) та альпій. луки Красної Поляни.

Пр.: Почва и растительность Валуйского казенного участка в связи с топографией местности // Отчет Валуй. с.-х. опыт. ст. (Новоузенского уезда Самарской губ.). Год 1–2. С.-Петербург, 1895–96; Список цветковых растений, собранных в южной части Новоузенского у. Самарской губ. // Тр. Саратов. об-ва естествоиспытателей. 1899. Т. 2, № 3; О растительности залежей Майкопского отдела Кубанской обл. // Тр. Кубан. с.-х. ин-та. Краснодар, 1924. Т. 1, № 2; Житняк. Ботаническая характеристика, биология, агротехника, продуктивность, кормовое достоинство // Тр. Краснодар. селекц. опыт. ст. Ростов-на-Дону, 1937. Вып. 2.

Літ.: Баранов П. Ф. Отзыв о работах В. С. Богдана // Зап. Ново-Александрий. ин-та с. хоз-ва и лесничества. 1914. Т. 23, вып. 2; Константинов П. Н. Василий Семенович Богдан // Докл. ВАСХНИЛ. 1940. Т. 2; Липшиц.

М. В. Шевера

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. В. Шевера . Богдан Василь Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=35773 (дата звернення: 25.10.2021)