Корецький Микола Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Корецький Микола Володимирович

КОРЕ́ЦЬКИЙ Микола Володимирович (Корецкий Николай Владимирович; псевд. і крипт.: Балакирев Н., К-ий, Н. В., Н. К.; 01(13). 06. 1869, м. Воронеж, нині РФ – 11. 01. 1938, Ленінград, нині С.-Петербург) – російський поет, драматург, видавець, актор. Навч. у Воронез. реал. (виключ. із 2-го кл. за карикатури на викл. у рукопис. учнів. журналі) та повітовому уч-щах, Моск. театр. школі. Актор (під псевд. Кадмін) провінц. трупи, від 1898 – Нев­­ського театру В. Неметті (С.-Пе­­тербург); одночасно – зав. театр. відділу г. «Новости». Від 1901 – діловод Ради рос. театр. т-ва. Видавав репертуар. збірник для декламації і читання. Ред.-видавець ж. «Пробуждение» (1906–17), «Жаворонок» (1913–16). Друкувався від 1884 у воронез. г. «Дон». Уклав і видав зб. «Репертуаръ» (1901), «Самая смѣшная книга» (1902–03, т. 1–2), «Общѣдоступный театръ», «Дѣтскій домашній те­­атръ» (усі – 1903), «Театръ для всѣхъ» (1905), «Голубая книга» (1910; усі – С.-Петербург). Автор забороненої цензурою балади про розстріл 9 січня 1905 «Старый вахмистр» («Пробужде­­ние», 1906, № 1); зб. «Песни но­­чи» (С.-Петербург, 1908; 1911; 1912), «Ноктюрн: Поэмы и бал­­лады для декламации и чтения» (Петроград, 1923). Критики від­­значили одноактну п'єсу К. про рівноправність статей «Из-за прошлого. (Лепестки флер д'ор­­анжа)», опубл. у його зб. «Ве­­селые пьесы» (С.-Петербург, 1909, вып. 1). Утверджував не­­об­­хідність служіння «царю и отечеству» (ст. «Неизбежная война» // «Пробуждение», 1914, № 15). У 1917 мав власну друкарню. Після 1917 – реж. проле­­тар. і червоноарм. клубів. 1918 – тех. ред. ж. «Военно-революци­­онная мысль», 1920 – зав. тех. відділу «Держвидаву» у Москві. Від 1923 – ред. ж. «Щит ревпорядка», «Бюллетень НКВД» (оби­­два – Харків). 1924–26 мешкав у Криму, працював у клубі «Проф­­інтерн». Від 1926 – ред. моск. ж. «30 дней». 1929 – коректор г. «Ленинградская правда», артілі «Печатня». 2 листопада 1937 заарешт., 31 грудня того ж року за звинуваченням у антирад. агітації і пропаганді засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1989.

Літ.: Мельников А. Н. В. Корецкий // На берегах Невы. 1912. № 5; Фид­­лер Ф. Ф. Из мира литераторов: ха­­рактеры и суждения. Москва, 2008.

В. І. Шитик


Покликання на статтю