Корж Олександр Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Корж Олександр Юхимович

КОРЖ Олександр Юхимович (16(29). 03. 1903, с. Огульці, ни­­ні Валків. р-ну Харків. обл. – 16. 04. 1984, с. Таврове Бєлгород. обл., РФ) – письменник, художник. Чл. СХУ (1944). Закін. церк.-парафіял. школу в Огульцях (1913), Люботин. вище початк. уч-ще (нині Харків. обл.; 1920) та пед. курси ім. Г. Сковороди в Харкові (1923). У 1923–25 – літ. працівник ж. «Всесвіт», 1928–30 – г. «Радянське село». Дебютував поезією «Лани» в ж. «Селянський будинок» (1920). Друкувався у ж. «Шляхи мистецтва», «Червоний шлях», «Все­­світ», «Нова генерація», «Літера­­турний журнал», «Зоря», «Наші дні» та ін. Належав до літ. орг-цій «Гарт» (1923–25) і «Нова генерація» (1927–30). Автор зб. пое­­зій «Борть» (1926) і оповідань «Із степу» (1930; обидві – Харків), а також поеми «Пушкін» (опубл. у «Літературному журналі», 1936–39). Під час 2-ї світ. вій­ни через хворобу залишився на окупов. тер., був заарешт. ґестапо (за публікацію антифашист. вір­ша), але щоб уникнути концтабору, погодився спів­працювати з г. «Но­­ва Україна» (1942). Під час відправлення 1943 зі Львова до Ні­­меччини втік. 1944–48 – відп. секр. Львів. відділ. СХУ. Від 1948 жив у Тавровому, працював художником у м. Курськ (РФ). 1950 заарешт., засудж. до 25-ти р. таборів, 1955 амністов. Після звільнення написав 2-у ред. поеми «Пушкін», поему «Євмен Ча­­гай» та «Спогади з харківського літературного побуту», чимало віршів. Поезія К. близька до сим­­волізму та футуризму, але водночас тяжіє й до неокласицизму, їй притаманні тонке ліричне відчуття, філософічність, жанр. різноманітність. К. перший в укр. літ-рі порушив тему голодомору 1932–33 («Степова доля») та виступив з антисталін. інвективою («Зимовий псалом»). Вида­­но зб. вибр. творів «Шуміти про­­шу листя» (К., 2006). Як ху­­дож­­ник створював портрети та пей­­зажі.

Літ.: Лисенко І. Поема «Пушкін» Олек­­санда Коржа // Березіль. 1999. № 5–6; Його ж. Один з «тихих» // ЛУ. 2003, 15 трав.; Логвиненко О. Потойбіч історії // Там само. 2006, 18 січ.; Лисенко І. Тра­­гедія таланту // Корж О. Шуміти прошу листя: Вибране. К., 2006; Поет зболеного серця: О. Корж у спогадах і мат. К., 2009.

І. М. Лисенко


Покликання на статтю