Корж Олексій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Корж Олексій Миколайович

КОРЖ Олексій Миколайович (15. 01. 1971, Харків) – лікар-терапевт. Син Миколи, онук Олексія Коржів. Д-р мед. н. (2003), проф. (2007). Закін. Харків. мед. ін-т (1994). Працював в Ін-ті терапії АМНУ (1997–2001); доц. каф. клін. фармації Нац. фармацевт. ун-ту (2001–03; обидва – Харків); від 2004 – зав. каф. заг. практики–сімей. медицини Хар­­ків. мед. академії післядиплом. освіти. Вивчає механізми ендотеліал. дисфункції при серц.-су­­дин. захворюваннях, нейрогумо­­рал. механізми серц. недостатно­­сті; розробляє методи профі­­лак­­тики серц.-судин. захворювань на первин. рівні мед. допо­­моги.

Пр.: Эндотелий как мишень для медикаментозной коррекции сердечно-сосудистых заболеваний // Междунар. мед. журн. 1999. № 1; Эндотелиальная дисфункция при патологии сердечно-сосудистой системы. Х., 2000 (спів­авт.); Роль эндотелина-1 в патогенезе ИБС и хронической недостаточности кровообращения: специфика фармакоте­­рапии (обзор литературы и собствен­­ных исследований) // Журн. АМНУ. 2000. № 1 (спів­авт.); Роль врачей общей прак­­тики–семейной медицины в реализации стратегии превентивной терапии сердечно-сосудистых заболеваний: фокус на статинах // Артериал. гипертензия. 2009. № 4.

Ю. П. Снопков


Покликання на статтю