Бойко Іван Давидович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Іван Давидович

БО́ЙКО Іван Давидович (18(30). 09. 1899, с. Володькова Дівиця, нині Червоні Партизани Носів. р-ну Черніг. обл. – 05. 06. 1971, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1965). Держ. нагороди СРСР. Закін. учител. семінарію (1920), Ніжин. ІНО (1923). Працював учителем у Бориспіл. школі (1923– 30); зав. каф. історії Вінн. пед. ін-ту (1932–34); доц. історії України у Харків. ун-ті (1934–36); зав. каф. історії СРСР та історії України (1936–40), зав. каф. історії СРСР в об'єднаному Укр. ун-ті у м. Кзил-Орда (Казахстан, 1941–44); зав. каф. історії Харків. ун-ту (1944–45); заст. дир. з наук. роботи у Респ. парт. школі при ЦК КПУ (1945– 49); проректором з наук. частини (1949–55), зав. каф. історії СРСР (1955–56) у ВПШ; ст. н. с. Ін-ту історії АН УРСР (від 1945, 1956–65); в ІМФЕ АН УРСР: ст. н. с. (1965–67), консультант (1967–70). Одночасно (від 1966) викладав у Київ. ун-ті. Досліджував соц.-екон. та культурну історію України 16–19 ст., зокрема процес утворення старшин. землеволодіння на Переяславщині після визв. війни 1648– 54. Входив до складу делегації СРСР на 12-му Міжнар. конгресі істориків у Римі (1955). Співавтор «Історії Української РСР» (т. 1, 2, 5, 1963–65).

Пр.: Повстання польської шляхти на Правобережній Україні в 1863 і українське селянство // Наук. зап. Київ. пед. ін-ту. 1940. № 5; Триста років возз'єднання України з Росією. К., 1953; Освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. и воссоединение Украины с Россией // Воссоединение Украины с Россией. 1654–1854: Сб. ст. Москва, 1954; Промисли на Україні в 16 – першій половині 17 ст. К., 1962; К вопросу о расслоении украинского крестьянства во второй половине 16 – первой половине 17 в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1860 г. К., 1962; Селянство України в другій пол. ХVІ – першій пол. ХVІІ ст. К., 1963.

Літ.: Іван Давидович Бойко: Некролог // УІЖ. 1971. № 8; Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. Сер. Укр. історики. 1998. Вип. 1.

А. І. Шушківський


Покликання на статтю