Бойко Микола Корнійович — Енциклопедія Сучасної України

Бойко Микола Корнійович

БО́ЙКО Микола Корнійович (03. 01. 1936, с. Вільна Слобода, нині Глухів. р-ну Сум. обл.) – історик. Батько Н. Дем'яненко. Д-р істор. н. (1991), проф. (1991). Закін. Полтав. пед. ін-т (1960). Працював учителем (1960–63); деканом істор. ф-ту Полтав. (1970–74) та Черніг. (1989–90) пед. ін-тів; від 1990 – зав. каф. Черніг. пед. ін-ту. Розробив методику систем., багатомір. аналізу статист. джерел і впровадив їх у практику конкретно-істор. дослідж. соц. спрямування. Під його кер-вом працює проблемна група, яка досліджує соц.-демогр. процеси в Україні та її регіонах. Брав участь у колектив. працях, зокрема «Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы» (Чг., 1979), «История городов и сел Украинской ССР. Черниговская область» (К., 1983), «Историография Великой Октябрьской социалистической революции на Украине» (К., 1987).

Пр.: Рабочий класс Украины в период строительства социализма (опыт анализа массовых источников). К., 1990; Нариси історії Чернігівщини VIII–XIII ст. Чг., 1997 (співавт.).

С. В. Кульчицький


Покликання на статтю