Коржинський Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Коржинський Сергій Іванович

КОРЖИ́НСЬКИЙ Сергій Іванович (Коржинский Сергей Иванович; 26. 08(07. 09). 1861, м. Астрахань, Росія – 18. 11(01. 12). 1900, С.-Пе­тер­­бург) – російський геоботанік, фахівець у галузі виноградарства. Батько Д. Коржинського. Д-р ботаніки (1888), акад. С.-Пе­тербур. АН (1897). Закін. Казан. ун-т (Росія, 1885), за­­лиш. на каф. ботаніки для підготовки до професор. звання. Під час навч. обраний чл. Казан. т-ва природодослідників і отримав право самостійно здійснювати експедиції. Працював 1888–92 екст­­раорди­­нар. проф., зав. каф. бо­­таніки Томського ун-ту (Росія); 1892–99 – гол. ботанік С.-Пе­тербур. ботан. саду; водночас – дир. Бо­­тан. музею С.-Пе­тербур. АН, від 1898 – проф. Вищих жін. курсів. Здійснив низку експеди­­цій у Закасп. обл., на Алтай, Памір, у Крим та ін., а також відвідав Волинь і Поділля. Зібрав знач. гербарій (бл. 35 тис. арк. зберігаються в Ботан. ін-ті РАН). Зробив вагомий внесок у становлення фітоценології. Незалежно від Г. де Фриза запропонував мутаційну теорію еволюції (т. зв. теорія гетерогенезису), протиставивши її дарвінізму. У межах теорії обґрунтував понят­­тя чистих (чистий вид) і змішаних (гібридна форма) ліній, а та­­кож спадк. (гетерогенні варіації) і неспадк. (модифікації) змін. Один з основоположників геогр.-морфол. методу в систематиці рослин, запропонував поняття раси рослин. Започаткував вид. «Критического гербария русской флоры» (1898). Укладач кн. «Ампелография Кры­­ма. Опи­­сание сортов винограда, раз­­водимых в Крыму» (С.-Пе­тер­­бург, 1904; 1910–11), що ста­­ла теор. основою селекції виногра­­ду. Розробив методику опи­­су сортів і теорію походження куль­­тур. сортів винограду. Ім'ям К. названо 1 рід і 45 видів рослин.

Пр.: Очерк флоры окрестностей Аст­­рахани // Тр. Казан. об-ва естест­­во­­испытателей. 1882. Т. 6; Флора Востока Европейской России в ее систематическом и географическом соотношениях // Изв. Томского ун-та. 1893. Кн. 5; Следы древней растительности на Урале // Изв. АН. 1894. № 1; Гетерогенезис и эволюция // Вест. Рос. об-ва садоводства. 1900. № 5.

Літ.: Бердышев Г. Д., Сипливинс­­кий В. Н. К истории мутационной тео­рии: Первый сибирский ботаник С. И. Кор­­жинский и его теория изменчивости // Мат. к истории медицины и здраво­охра­­нения Сибири. Томск, 1960; Пелях М. А., Охременко Н. С. Рассказы о виноградарях и виноделах. К., 1982; Липшиц.

Г. Д. Бердишев


Покликання на статтю