Бродин Михайло Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Бродин Михайло Семенович

БРО́ДИН Михайло Семенович (30. 09. 1931, с. Сівка-Войнилівська, нині Калус. р-ну Івано-Фр. обл.) – фізик. Брат І. Бродина. Д-р фіз.-мат. н. (1963), проф. (1968), акад. НАНУ (1982). Засл. діяч н. і т. України (1992). Ленін. премія (1966), Держ. премії СРСР (1982), УРСР (1974) та України (1994) в галузі н. і т., премія ім. К. Синельникова НАНУ (1997), медаль ім. С. Вавилова (2000). Держ. нагороди СРСР. Повний кавалер ордена «За заслуги» (1999, 2008, 2012). Закін. Львів. ун-т (1953). Відтоді працює в Ін-ті фізики НАНУ: від 1965 – зав. відділу, від 1987 – дир. Водночас 1988–99 – акад.-секр. Відділ. фізики й астрономії НАНУ. Наук. діяльність у галузі оптики і спектроскопії неметалевих кристалів, неліній. кристалооптики та оптич. квант. електроніки напівпровідників. Експериментально виявив низькотемпературні особливості поглинання та заломлення світла в ділянці екситон. смуг молекуляр. та напівпровідникових кристалів (1956–64). Разом з А. Прихотько та М. Соскіним уперше експериментально виявив порушення інтеграл. дисперсій. співвідношень Крамерса–Кронінґа в ділянці екситон. резонансів (1959). Спільно з С. Пекарем встановив важливість ефектів простор. дисперсії в кристалах з екситон. поглинанням (1963). Створив лазери на основі змішаних однорід. напівпровідників А2В6 у разі їх двофотон. збудження з перебудовою частоти генерації у видимій та ближній ультрафіолет. ділянках; встановив фіз. природу неліній. зміни показника їх заломлення.

Пр.: Поляритоны в кристаллооптике. К., 1984 (співавт.); Экситонные процессы в слоистых кристаллах. К., 1986 (співавт.); Динамические эффекты в многокомпонентном газе квазичастиц. К., 1990 (співавт.); Refractive Nonlinearity of Wide-Band Semiconductors and Applications. London, 1990 (співавт.); Явище самовпливу лазерного випромінювання в напівпровідникових середовищах // Світ фізики. 2000. № 3; Влияние ультрафиолетового облучения на температурную зависимость фотолюминесценции и фотоакустический отклик пористого кремния // ЖТФ. 2001. Т. 71, вып. 1 (співавт.); Вплив неоднорідності структури на люмінесцентні властивості кремнієвих нанокристалів // Фіз. збірник НТШ. 2002. Т. 5 (співавт.).

Д. Т. Таращенко


Покликання на статтю