Корзухіна Галі Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Корзухіна Галі Федорівна

КОРЗУ́ХІНА Галі Федорівна (Корзухина Гали Фёдоровна; 04(17). 01. 1906, С.-Пе­тербург – 29. 08. 1974, Ле­­нінград, нині С.-Петербург) – російський археолог. Закін. Ленінгр. ун-т (1926). Працювала у Ленінграді: в обл. архів. упр.; Рос. музеї (1935–38); Ін-ті історії матеріал. культури (1938–41). У 1938 відряджена до Ін-ту ар­хео­логії АН УРСР (Київ), брала участь у розкопках Стародав. Києва. 1945 захистила канд. дис. «Рус­ские клады ІХ–ХІІІ вв.». Відтоді – н. с. Ленінгр. відділ. Ін-ту археології АН СРСР. Керувала Торопец. експедицією (1960–61) та загоном Староладоз. експедиції (1968). Створила фундам. ката­ло­ги сх.-європ. виїмчастих ема­лей і пам'яток худож. ремесел Подніпров'я 5–8 ст. Заперечу­ва­ла автохтонізм походження сло­в'ян. культури Серед. По­дні­пров'я; зміну худож. стилів пояснювала зміною етніч. груп, зо­­крема кочових.

Пр.: К истории Среднего Поднепровья в середине І тыс. н. э. // СА. 1955. Т. 22; Предметы убора с выемчатыми эма­лями V – первой половины VІ в. н. э. в Среднем Поднепровье. Ленинград, 1978; Клады и случайные находки ве­­щей круга «древностей антов» в Сред­­нем Поднепровье: Каталог памятников // Мат. по археологии, истории и этнографии Таврики. Сф., 1996. Вып. 5; Памятники домонгольского медного литья // Древнерус. энколпионы. На­­груд. кресты-реликварии Х–ХІІІ вв. С.-Петербург, 2003.

Літ.: Михайлов К. А., Елшин Д. Д. Новые архивные материалы по археологическому изучению древнего Кие­ва // Археол. вести. 2004. № 11.

Т. М. Лебединська


Покликання на статтю