Корисливо-насильницькі злочини — Енциклопедія Сучасної України

Корисливо-насильницькі злочини

КОРИ́СЛИВО-НАСИ́ЛЬНИЦЬКІ ЗЛО́ЧИНИ – суспільно небезпечні діяння, що характеризуються корисливою мотивацією і насильницьким способом вчинення. Серед корисливих і насильниц. злочинів К.-н. з. становлять найнебезпеч­нішу групу посягань. Їхня підвищена сусп. небезпечність зу­мовлена тим, що вони одночасно посягають на кілька об'єктів кримінально-правової охорони – на власність і особу (здо­ров'я, особисту свободу, гідність, життя). Посягання на особу при вчиненні К.-н. з. є засобом досягнення корисливої мети для заволодіння майном, правом на нього, примушування до вчинення ін. дій майн. характеру. Насильство, яке застосовується при вчиненні К.-н. з., може бути фіз. (нанесення тілес. ушкоджень різного ступ. тяжкості, позбавлення чи обмеження волі, позбавлення життя) або псих. (по­гроза фіз. насильством, пошко­дженням або знищенням майна, розголошення відомостей, що ганьблять потерпілого чи близь­ких йому осіб). У більшості випадків насильство – конструктивна ознака К.-н. з., в окремих випадках його застосування – кваліфікуюча ознака злочину, осн. склад якого не є К.-н. з. (напр., грабіж). Для одних К.-н. з. властиве застосування лише певного виду насильства (для грабежу – насильства, що не є небезпеч. для життя чи здо­ров'я потерпілого; для розбою – насильства, небезпеч. для життя чи здоров'я особи, яка зазна­ла нападу), для ін. – характерне застосування кількох видів насильства (вчинення вимагання може поєднуватися як із насильством, що не є небезпеч. для життя чи здоров'я, так і з насильством, небезпеч. для жит­тя і здоров'я). До К.-н. з. належать: насильниц. грабіж (ст. 186 Кримінал. кодексу України), роз­бій (ст. 187), вимагання (ст. 189), умисне вбивство з корисливих мотивів (ст. 115), бандитизм (ст. 257), учинений з метою заволодіння майном чи правом на нього. З певною мірою умов­ності до К.-н. з. можна зарахувати й ін. умисні насильниц. злочини, що мають корисливу мотива­цію, напр., незаконне заволодін­ня транспорт. засобом (ст. 289). Найнебезпечнішим К.-н. з. є умисне вбивство з корисливих мотивів. Суб'єктивна сторона К.-н. з. характеризується умисною формою вини у вигляді пря­мого умислу і корисливим мотивом. Суб'єктом цих злочинів можуть бути особи, яким на мо­мент вчинення злочину виповнилося 14 р. Більшість К.-н. з. віднесено законом до категорії тяжких та особливо тяжких зло­чинів (ст. 12 Кримінал. кодексу України). Насильниц. злочини ка­раються тривалими строками позбавлення волі (до 15-ти р. включно), умисне вбивство з ко­рисливих мотивів – довіч. ув'яз­ненням. Як додатк. міру покарання за К.-н. з. закон передбачає конфіскацію майна. К.-н. з. притаманні відносна стабільність і груп. (організов.) характер їхнього учинення.

М. І. Мельник

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Мельник . Корисливо-насильницькі злочини // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3643 (дата звернення: 25.10.2021)