Будівельних конструкцій Державний науково- дослідний інститут (НДІБК) — Енциклопедія Сучасної України

Будівельних конструкцій Державний науково- дослідний інститут (НДІБК)

БУДІВЕ́ЛЬНИХ КОНСТРУ́КЦІЙ Державний науково- дослідний інститут (НДІБК) – багатопрофільна наукова установа, що комплексно вирішує проблеми будівельної галузі. Засн. у Києві 1943 як Укр. НДІ споруд (УкрНДІС). 1956 на базі трьох ін-тів (УкрНДІС, НДІ буд. техніки, ВНДІ пром. та житл. буд-ва) організовано НДІБК (перший дир. М. Плехов, від 1991 підпорядк. Держбудові України). У структурі – Запоріз. відділ., експерим.-конструктор. бюро, орган сертифікації продукції. НДІБК проводить наук. дослідж. з проблем: розвитку теорії, методів і програм оптимал. проектування буд. конструкцій, будівель та споруд, створення буд. конструкцій і технологій їх виготовлення для різних галузей буд-ва; розробки конструкцій мобільних будинків і споруд; розробки конструктив. рішень і способів захисту будівель та споруд, що зводяться за складних інж.-геол. і сейсм. умов; створення системи контролю, моделювання, дослідж. та випробування буд. конструкцій. Науковцями Ін-ту розроблено і впроваджено у буд-во технологію ущільнення лесових ґрунтів, що просідають, за допомогою енергії глибин. вибухів; технологію ліквідації кренів будівель і споруд за допомогою мобільної гідродомкрат. системи; конструкції швидкомонтов. будівель та споруд, складчастих збірно-моноліт. покрівель пром. споруд; методи й засоби неруйнів. контролю якості матеріалів, конструкцій і споруд. НДІБК вирішує складні геотех. проблеми сучас. буд-ва, розробляє енергозберігал. технології, конструкції та вироби, розвиває теорію надійності буд. конструкцій, здійснює координацію й розробляє способи безпеки експлуатації та запобігання аварій буд. об'єктів. НДІБК – експертна орг-ція в атом. енергетиці України, виконує наук.-експертний супровід заходів для перетворення об'єкта «Укриття» над 4-м блоком ЧАЕС на екологічно безпечну систему, здійснює оцінку стану буд. конструкцій ін. АЕС України. Розробки Ін-ту впроваджено на таких визначних об'єктах, як Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври, Михайлівський Золотоверхий собор, Київ. та Одеський оперні театри, Нац. філармонія, будинок Нац. банку, Київ. залізнич. вокзал. Серед відомих науковців Ін-ту – В. Єгупов, С. Клепіков, А. Рижов, Й. Улицький, В. Шимановський, В. Ярин, В. Михайлов, І. Ткаченко, О. Голишев, М. Друкований, М. Зоценко, Ю. Немчинов, Л. Стороженко, Л. Шейнич, О. Школа, В. Абросимов, А. Буракас, П. Кривошеєв, Ю. Слюсаренко. При Ін-ті функціонує Міжвідомча координац. наук.-тех. рада з питань буд-ва та захисту будівель, споруд, територій у складних інж.-геол. та сейсм. умовах України. НдІбк – представник України у Міжнар. федерації із залізобетону; базова орг-ція секції «Залізобетонні конструкції та гідротехнічні споруди» Наук.-координац. та експерт. ради з питань ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин при Президії НАНУ; засн. всеукр. громад. орг-ції «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки й фундаментобудування» тощо. Ін-т нагороджено міжнар. призом «За комерційний престиж» (2002). НДІБК є чл. Укр. т-ва з неруйнів. контролю і тех. діагностики, колект. чл. Наук.-тех. спілки будівельників України. Ін-т – один із засн. Академії буд-ва України. НДІБК організовує наук. конф. та семінари, видає щоріч. міжвідом. наук.-тех. зб. «Будівельні конструкції» (від 1965) та матеріали наук. конф. Дир. П. Кривошеєв (від 1993).

І. Г. Любченко


Покликання на статтю