Будівельних матеріалів і виробів промисловість — Енциклопедія Сучасної України

Будівельних матеріалів і виробів промисловість

БУДІВЕ́ЛЬНИХ МАТЕРІА́ЛІВ І ВИ́РОБІВ ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – промисловість, яка охоплює низку галузей, що спеціалізуються на виготовленні будівельних матеріалів і виробів для всіх видів будівництва. За екон. визначенням продукція Б. м. і в. п. належить до вироб. засобів вироб-ва (група А) і є найважливішою частиною матер.-тех. бази нар. госп-ва. Виготовлення буд. матеріалів і виробів з них організоване в різних галузях пром-сті. Безпосередньо в системі вироб. бази буд-ва зосереджено вироб-во цементу, бетон. і розчинних сумішей, асфальтобетону, азбестоцемент. виробів, металоконструкцій, стінових матеріалів, м’якої покрівлі, кераміки, теплоізоляц. матеріалів, скла, виробів сан. техніки та ін. Значна частина матеріалів і виробів, які використовуються в буд-ві, виготовляється в лісовій, паперовій, деревооброб., металург., хім. галузях пром-сті. Витрати на їх вироб-во становлять більш як половину заг. вартості буд.-монтаж. робіт і третину капіталовкладень у нар. госп-во. Видобуток і підготовка сировини для буд. матеріалів і виробів – одне з найбільш матеріаломістких вироб-в. Сировиною для них можуть бути природні, штучні, мінерал. та органічні компоненти. Штучна сировина – відходи вироб-ва та спеціально отримана сировина. Мінеральна природна сировина поділяється на вивержені або магмат. (первинні) породи, осадові (вторинні) та метаморфічні (видозмінені) породи; вони можуть бути у вигляді моноліту, каменю, щебеню або піску. В результаті мех. обробки моноліту (граніт, сієніт, діорит, базальт тощо) можуть бути отримані колоті бутовий камінь, шашка, пиляні блоки, плити та штучні вироби різного ступеня обробки, а також щебінь та висівки (як заповнювачі для бетонів). Осадові породи застосовують для виготовлення мінерал. в’язких речовин (вапно, гіпс в’язкий, портландцемент тощо). В результаті терміч. обробки окремих порід або суміші мінерал. сировини отримують скло та вироби з нього, мінерал. вату, теплоізоляц. матеріали, керамічні вироби. Органічна природна сировина – це, переважно, деревина. З неї виготовляють брус, дошку, обапіл, паркетні, столярні вироби, а з відходів (стружка, тирса) – деревостружкові та деревоволокнисті плити. Штучну мінерал. сировину, отриману з відходів (шлаки, золи, шлами тощо), застосовують у вироб-ві кераміки, скла, цементів, бетонів, буд. розчинів, теплоізоляц. матеріалів. Спеціально підготовлену штучну сировину (напівфабрикати) – гранулят скла, фрита, шамот, полімери – застосовують для вироб-ва полімер., оздоблювал. матеріалів, лаків, фарб. Сировиною для буд. матеріалів і виробів можуть бути відходи від осн. вироб-ва (гіпс, азбестоцементні відходи, термопласт. полімери тощо). Органічні відходи вироб-ва полімер. матеріалів також є сировиною буд. матеріалів. Б. м. і в. п. має важливе значення для індустріалізації буд-ва, зниження його вартості, заощадження металу й деревини, підвищення ефективності капіталовкладень у нар. госп-во.

Окремі види буд. матеріалів (цегла, черепиця, труби, вапно, гіпс, керамічні блоки) відомі здавна. Випалювані буд. матеріали застосовували в Київ. Русі. Поява у 19 ст. портландцементу зумовила вироб-во та застосування в буд-ві бетону й залізобетону. Б. м. і в. п. на поч. 20 ст. мала низький рівень техніки, невеликі обсяги вироб-ва, обмежений асортимент матеріалів, підпр-ва були нерівномірно розміщені. 1913 в Україні вироблено 0,3 млн т цементу, 0,6 млрд шт. цегли, 5,4 млн м2 м’якої покрівлі, 1 млн м2 віконного скла. Перші пром. підпр-ва в Україні з виготовлення буд. матеріалів і виробів – Харків. з-д метлаських плиток (засн. 1854), Амвросіївський (1896), Здолбунівський (1898) цементні з-ди, Костянтинівський склозавод (1896). У 1913 в Україні налічувалося бл. 500 підпр-в з вироб-ва буд. матеріалів і виробів, більшість яких були дрібними кустарними, з примітивним устаткуванням і переважно сезонним характером роботи. За роки рад. влади значно збільшилося вироб-во цементу, азбестоцемент. листів і труб, буд. цегли, вікон. скла, а також ефектив. матеріалів і виробів: швидкотвердного, декоративного та ін. видів спец. цементів, великорозмір. хвилястих і плоских азбестоцемент. листів, склоруберойду, кольорових кераміч. плиток, фарфорових сан.-тех. виробів, склоблоків, тепло- та звукоізоляц. матеріалів, виробів із полімерної сировини тощо. Сталися зміни і в структурі продукції Б. м. і в. п. Збільшилася питома вага великорозмір. виробів у вироб-ві стінових матеріалів, зросло вироб-во високоефектив. виробів з мінерал. вати на синтетичному в’яжучому, твердих плит, легких обгороджувал. конструкцій тощо. У 1930–40-х рр. споруджено Дніпродзержин. і Єнакіївський цементні з-ди, Артемівський з-д з вироб-ва кераміч. труб та ін. Особливого розвитку набула Б. м. і в. п. у післявоєн. час, її темпи значно випереджали заг. темпи зростання пром-сті, відповідно зросли обсяги буд.-монтаж. робіт. В усіх обл. України було збудовано нові потужні високомеханізовані підпр-ва: Новоамвросіївський, Миколаївський (Львів. обл.), Новоздолбунів., Балаклійський, Криворіз., Ольшанський, Кам’янець-Поділ. цементні з-ди, Київ. комбінат азбестоцемент. виробів, Львів. з-д тех. скла, Запоріз., Білоцерків., Ждановський і Донец. з-ди теплоізоляц. матеріалів.

За останні роки в буд. комплексі України відбулися істотні структурні зміни. Перехід нар. госп-ва до ринк. умов і форм господарювання без усебічного обґрунтування дещо негативно позначився на вироб. діяльності всієї галузі. Структура буд. комплексу стала неоднорідною. Багато буд., проектних та наук. орг-цій почали працювати як орендні та акціонерні колективи. Потужності з вироб-ва традиц. буд. матеріалів та виробів в Україні (цемент, шифер, збірний залізобетон, м’яка покрівля, скло, сан.-тех. вироби тощо) загалом задовольняють потреби капітал. буд-ва. Однак недостатньо уваги приділяється вдосконаленню вироб-ва новітніх буд. матеріалів, які широко використовуються в буд. практиці за кордоном. Це теплоефективні стінові матеріали: вироби з ніздрюватого бетону, тришарові залізобетонні панелі, сучасні керамічні вироби. Не вистачає потужностей для вироб-ва мастик, клеїв, пластифікаторів, мала частка високоякісної продукції в добротній упаковці.

Першочерговим завданням, поряд із модернізацією більшості потужностей з вироб-ва традиц. видів продукції, є створення нових підпр-в з випуску виробів для індивідуал. житлового буд-ва. За умов ринк. економіки, різкого спаду попиту й вироб-ва для України є актуальним створення і розширення вироб-ва ефектив. малоенергоємних буд. матеріалів і виробів з місц. сировини та відходів вироб-ва.

Літ.: Болдырев А. С., Добужанский В. И., Рекитар Я. А. Технический прогресс в промышленности строительных материалов. Москва, 1980; Кривенко П. В., Барановський В. Б., Безсмертний М. П. та ін. Будівельні матеріали. К., 1993.

П. В. Кривенко, О. А. Братко, Л. О. Шейнич


Покликання на статтю
П. В. Кривенко, О. А. Братко, Л. О. Шейнич . Будівельних матеріалів і виробів промисловість // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=36522 (дата звернення: 22.09.2021)