Бузанов Іван Феоктистович — Енциклопедія Сучасної України

Бузанов Іван Феоктистович

БУЗА́НОВ Іван Феоктистович (29. 04(12. 05). 1903, с. Нова Прага, нині смт Олександрій. р-ну Кіровогр. обл. – 10. 01. 1984, Київ) – фахівець у галузі фізіології та біохімії рослин. Д-р біол. н. (1955), проф. (1956). Акад. ВАСГНІЛ (1956). Засл. діяч н. і т. УРСР (1978). Ленін. премія (1960). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. с.-г. ін-т (1928). Працював у ВНДІ цукр. буряків (Київ): 1933–37 – ст. н. с. лаб. фізіології, 1937–41 – зав. відділу селекції і генетики, 1941–70 – дир., одночасно від 1958 – зав. лаб. фізіології і біохімії, 1975–80 – наук. консультант. Наук. дослідж. присвяч. фізіології рослин, зокрема фізіології цукр. буряків. З'ясував закономірності залежності їхньої фізіології від чинників зовн. середовища. Розробляв наук. основи піднесення врожайності цієї культури, технології її вирощування, поліпшення якості врожаю (підвищення цукристості коренів). Під кер-вом Б. була проведена робота зі створення нової форми однонасін. буряків та виведення і впровадження у вироб-во на цій основі високоврожайних однонасін. сортів і гібридів. 2003 в Ін-ті цукр. буряків УААН відкрито мемор. дошку Б.

Пр.: Пути повышения сахаристости сахарной свеклы // Агробиология. 1952. № 6; Физиологические свойства сахарной свеклы в связи с климатом // Вопр. физиологии, биохимии и анатомии сахарной свеклы. 1957. Т. 35; Агробиологические свойства сахарной свеклы. К., 1960; Новая технология возделывания сахарной свеклы. К., 1961 (співавт.); Влияние климата на рост, сахаристость и химический состав сахарной свеклы // Биология и селекция сахарной свеклы. Москва, 1968 (співавт.); Влияние освещенности растений на воздушное питание, урожай, сахаристость и технологические качества сахарной свеклы // Продуктивность и технологические качества сахарной свеклы. К., 1970 (співавт.); Оптимальные температуры корнеобитаемой среды для сахарной свеклы // Физиология и биохимия культурных растений. 1975. Т. 7, вып. 2 (співавт.); Биологические особенности сахарной свеклы // Сахар. свекла. 1979. № 8 (співавт.); Продуктивность и качество свеклы в связи с условиями выращивания // Докл. ВАСХНИЛ. 1980. № 11 (співавт.).

К. А. Маковецький, В. О. Борисюк


Покликання на статтю