Буковинознавства науково-дослідний центр — Енциклопедія Сучасної України

Буковинознавства науково-дослідний центр

БУКОВИНОЗНА́ВСТВА Науково-дослідний центр – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми буковинознавства. Діє при Чернів. ун-ті у складі н.-д. частини. Засн. 1992 з ініціативи О. Панчука та Т. Кияка. Осн. напрями діяльності Центру: дослідження історії нац., культур. та соц.-екон. розвитку Буковини, міграц. та демогр. процесів в Буковині, засад духов. життя етносів Буковини, літ. спадщини цього краю. У складі – відділи: історії, культури, міжнац. проблем, буковин. діаспори та екології, а також Австр. б-ка з відділом буковинознавства (6200 т.). Центр співпрацює зі спорідненими наук. буковинознав. установами Німеччини (Буковина-Інститут, м. Авґсбурґ; Академія Балтика, м. Любек), Румунії (Ін-т буковин. студій, м. Радівці), а також Австр. ін-том Сх. та Пд.-Сх. Європи, Австр. кооперацією у Відні, Каринтій. ін-том етніч. меншин (м. Клаґенфурт, Австрія), Укр.-австр. бюро співпраці в освіті, науці і культурі (Львів). Зазначені інституції наголошують на європ. характері Буковини, акцентуючи увагу на співіснуванні різних народів та етніч. груп у центральноєвроп. просторі в усіх галузях науки, культури й літ-ри. Центр видавав щорічник «Вісник Центру Буковинознавства», від 1994 разом з Держ. упр. Мін-ва екології та природ. ресурсів України в Чернів. обл. видає ж. «Зелена Буковина». Здійснює коментовані перевидання історично цінних творів з буковинознав. тематики та видання нових, оригін. досліджень співробітників та науковців Центру. Вийшли друком: «Православні свята на Буковині» Й.-Т. Сележана (1993), «Опис Буковини Габріеля фон Сплені» О. Огуя, М. Сайка (1995), «Буковинські говірки» К. Германа (1995), «Український народний костюм Північної Буковини: Традиції і сучасність» М. Костишиної (1996), «Слідами забутої війни в Буковині» В. Заполовського, С. Осачука (1998), «Німці Буковини: Історія товариського руху (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)» С. Осачука, «Демографічний розвиток населення Буковини за австрійськими урядовими переписами (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)» Г. Скорейка (обидві – 2002; усі – Чернівці) та ін. Спільно з ін. буковинознав. інституціями проводить щорічні міжнар. конф. (проходять почергово у Чернівцях, Радівцях та Авґсбурзі). Провідні науковці Центру: філологи Н. Бабич, Т. Кияк, О. Матійчук, Н. Панчук, П. Рихло, історики В. Ботушанський, О. Добржанський, О. Масан, С. Осачук. Очолює Центр від часу його заснування О. Панчук.

С. Д. Осачук


Покликання на статтю