Болебрух Анатолій Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Болебрух Анатолій Григорович

БОЛЕБРУ́Х Анатолій Григорович (20. 10. 1940, м. Кустанай, нині Казахстан) – історик. Д-р істор. н. (1989), проф. (1990). Закін. Дніпроп. ун-т (1967), де відтоді й працює: викл., доц. (1975–90), проф. (від 1990), зав. каф. історії суспільної думки (1990–94), історіографії та джерелознавства (від 1994), декан істор. ф-ту (1987–2002); кер. н.-д. лаб. історії Придніпров. регіону (від 1990). Від 1994 – відп. ред. зб. «Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України». За ред. Б. вийшли кн. «История Днепропетровского университета» (Дн., 1988; 1993) та «Дніпропетровськ: Віхи історії» (Дн., 2001). Досліджує історію сусп. думки України та Росії 18–19 ст., зокрема просвітниц. та консервативну ідейні течії, цензурні органи Рос. імперії, селян. питання, істор. краєзнавство Наддніпрянщини.

Пр.: Передовая общественная мысль второй половины 18 в. и царизм. 1976; Передовая общественная мысль России и Украины (от Радищева до декабристов). 1987; Критика феодально-крепостнического строя в трудах русских и украинских просветителей 18 – начала 19 в. 1988; Історія суспільної думки України (друга половина 19 – поч. 20 ст.). 1994; Пам’ятки суспільної думки України (18 – перша пол. 19 ст.): Хрестоматія. 1995 (усі – Дніпропетровськ).

М. В. Поляков

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. В. Поляков . Болебрух Анатолій Григорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36735 (дата звернення: 09.05.2021)