Бондар Микола Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Бондар Микола Миколайович

БО́НДАР Микола Миколайович (21. 09. 1921, Київ – 31. 12. 2000, там само) – археолог. Д-р істор. н. (1981), проф. (1984). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. ун-т (1946), де й працював 1949–94 на каф. археології та музеєзнавства істор. ф-ту: викл., ст. викл., доц., 1971–87 – зав. каф. Викладав первісну археологію. Досліджував період енеоліту і ранньої бронзи Серед. Подніпров’я. 1957–72 керував Канів. археол. експедиціями Київ. ун-ту.

Пр.; Пам’ятки стародавнього минулого Канівського Придніпров’я. К., 1959; Минуле Канева та його околиць. К., 1971; Поселения Среднего Поднепровья в эпоху ранней бронзы. К., 1974; Проблеми періодизації та походження культур шнурової кераміки // УІЖ. 1981. № 5; К проблеме классификации культур шнуровой керамики // Вопр. новой и новейшей истории. К., 1981. Вып. 27.

Ю. М. Малєєв

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Ю. М. Малєєв . Бондар Микола Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36849 (дата звернення: 06.05.2021)