Кормові добавки — Енциклопедія Сучасної України

Кормові добавки

КОРМОВІ́ ДОБА́ВКИ – речовини, мікроорганізми або суміші, відмінні від кормового матеріалу та преміксів, які додають до корму або води. К. д. застосовують з метою сприятливого впливу на характеристики кормів, зокрема їхню засвоюваність, на шлунк.-кишк. фло­­ру тварин, якість продуктів тварин. походження, колір декор. риб та птахів, екол. наслідки тваринниц. діяльності. Розрізняють категорії К. д.: технол. (додають до корму з технол. ме­­тою), сенсорні (поліпшують чи змінюють органолептичні властивості корму або зовн. характеристики харч. продуктів тварин. походження), поживні, зоо­тех. (сприятливо впливають на продуктивність та життєдіяльність тварин або на довкілля), кокцидіостатики та гістомоно­статики. До технол. добавок належать консерванти (речовини або залежно від обставин мік­­роорганізми, які зберігають корм від псування, викликаного мікроорганізмами чи їхніми метаболітами), антиоксиданти (ре­­човини, що збільшують термін зберігання кормів і корм. матеріалів, захищаючи їх від окиснення), емульгатори (речовини, що дають змогу формувати та підтримувати однорідну суміш двох і більше фаз кормів, які не змішуються), стабілізатори (ре­­човини, що забезпечують збереження фіз.-хім. властивостей кормів), згущувачі (речовини, що підвищують в'язкість кормів), гелеутворювачі (речовини, що формують текстуру корму в результаті гелеутворення), речовини для зв'язування (підсилюють склеюваність часток корму), речовини для знешкодження забруднення радіонуклідами (пригнічують всмоктування радіонуклідів або сприяють їхньому виведенню), речовини, що запобігають склеюванню окремих частинок корму, регулятори кислотності (речовини, які регулюють рівень рН кормів), добав­­ки, зокрема й ферменти та мікроорганізми, що покращують силосування, денатурати (речовини, які в процесі виготовлення оброблених кормів дають можливість установити походження певних харч. продуктів або корм. матеріалів), інгібітори мікотоксинів (речовини, які можуть пригнічувати, знижувати рівень всмоктування, сприяти виведенню мікотоксинів або ін­­активувати їх). Серед сенсор. добавок – барвники (для підси­­лення або відновлення кольору кормів, забарвлення продуктів тварин. походження, підсилення кольору декор. риб і птахів) та смак. добавки й ароматизатори (підсилюють запах та смак. якості корму). Поживні добавки – вітаміни, провітаміни, сполуки мікроелементів, амінокислоти, їхні солі та аналоги, сечовина та її похідні. До зоотех. добавок зараховують підсилювачі процесу засвоєння кормів, стабілізатори кишк. флори, речовини, які позитивно впливають на стан довкілля.

Обіг та використання К. д. в Укра­­їні дозволені лише після їхньої держ. реєстрації. Зареєстрова­­ні К. д., які пройшли контроль якості й безпеки, позитивно впли­­вають на якість кормів та продукцію тваринництва за умо­­ви дотримання рекомендацій із застосування. Недотримання рекомендацій із застосування та використання незареєстрованих К. д. може спричинити негатив. вплив на організм тварин і забруднення продуктів тварин. по­­ходження.

Т. Р. Левицький

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю