Корнелюк Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корнелюк Олександр Іванович

КОРНЕЛЮ́К Олександр Іванович (09. 05. 1950, м. Охтирка Сум. обл.) – фахівець у галузі молекулярної біології. Д-р біол. н. (1995), проф. (1999), чл.-кор. НАНУ (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2008). Закін. Харків. ун-т (1972). Відтоді працював у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків); від 1975 – в Ін-ті молекуляр. біології і генетики НАНУ (Київ): зав. відділу білк. інженерії і біоінформатики (від 2001); за сумісн. від 1982 – у Київ. ун-ті: проф. каф. молекуляр. біо­­логії, біотехнології і біофізики (від 2009); проф. каф. біології Нац. ун-ту «Києво-Могилян. ака­­демія» (1998–2004). Наук. дослідження: структурно-функціон. ви­­в­­чення еукаріотич. тирозил-тРНК синтетази; флюоресцентна спек­­троскопія і динаміка білків; вста­­новлення молекуляр. механізму ВІЛ-протеази, розроблення но­­вих інгібіторів для терапії СНІДу; білк. інженерія. Під його кер-вом розшифровано первинну струк­­туру тирозил-тДНК синтетази ссавців та виявлено її гомологію з новим цитокіном ЕМАР-2; запропоновано структурно-динам. модель функціонування ти­­розил-тРНК синтетази в процесі аміноацилювання тРНК; проведено дослідж. молекуляр. ди­­наміки білків із використанням комп'ютер. ґрід-технологій.

Пр.: Транс­портные рибо­­нуклеи­­но­­вые кислоты. К., 1976 (спів­авт.); Тирозил-тРНК синтетаза из печени быка. Выде­­ление и физико-химические свойст­­ва // Молекуляр. биология. 1988. Т. 22, № 1 (спів­авт.); Структурно-функциональное исследование тирозил-тРНК синтетазы млекопитающих // БК. 1998. Т. 14, № 4; Сучасні комп'ютерні ґрід-технології та їх застосування в медичних дослідженнях // Мед. інформатика та інженерія. 2008. Т. 1, № 1 (спів­авт.); Аминоацил-тРНК синтетазы: но­­вая перспектива иммуномодуляции, регенерации и противоопухолевой те­­ра­­пии // Вісн. фармакології і фармації. 2008. № 9 (спів­авт.).

Д. М. Говорун


Покликання на статтю