Борисенок Степан Гнатович — Енциклопедія Сучасної України

Борисенок Степан Гнатович

БОРИСЕ́НОК Степан Гнатович (17(29). 05. 1891, Київ – 14. 11. 1937, там само) – історик права. Закін. юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві (1913). У 1913–16 – професор. стипендіат, викл. цього Ун-ту. В листопаді 1919 мобілізов. до денікін. армії, де незабаром захворів на тиф. Від 1920 працював на лісорозробках у Поділ. губ. Від 1922 – позаштат. співроб. Комісії для виучування історії західнорус. і укр. права ВУАН, від 1926 – штат. співроб. Комісії для виучування звичаєвого права ВУАН, викл. у київ. навч. закладах. 1928– 30 – доц. юрид. ф-ту Київ. ін-ту нар. госп-ва. Після ліквідації 1934 правничих установ ВУАН – н. с. Укр. ін-ту соц. охорони здоров'я та Київ. пед. ін-ту. Б. – один із співроб. та учнів М. Василенка, О. Малиновського. Вивчав історію вітчизн. кримін. права. 1932 у часописі «Україна» опублікував доклад. аналіз наук. доробку прихильників «концепції західнорус. права». Заарешт. 24 вересня 1937 за сфабриков. звинуваченням у причетності до антирад. орг-ції, 25 жовтня 1937 засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1958.

Пр.: Карний зміст «потока» Руської Правди // Пр. Комісії для виучування історії західнорус. та вкраїн. права. К., 1925. Вип. 1; Литовський статут як пам'ятник українського права // Там само. 1926. Вип. 2; Преступление и наказание в догосударственном обществе // Там само; Утворення професійної адвокатури в Литовсько-Руській державі. К., 1927; Звичаєве право Литовсько-Руської держави на поч. ХVI ст. 1928; Самосуди над карними злочинцями в 1917 р. // Пр. Комісії для виучування звичаєвого права України. К., 1928. Вип. 3; Списки Литовського Статута 1529 р. // Там само. 1929. Вип. 6; Російське великодержавництво в концепції «Історії західноруського права»: Київська «школа» проф. М. Ф. Владимирського-Буданова // Україна. 1932. № 3.

І. Б. Усенко


Покликання на статтю