Боровой Саул Якович — Енциклопедія Сучасної України

Боровой Саул Якович

БОРОВО́Й Саул Якович (30. 10(12. 11). 1903, Одеса – 30. 08. 1989, там само) – історик, економіст, книго- і краєзнавець. Д-р істор. н. (1940). Навч. в Одес. археол. ін-ті, закін. юрид. ф-т Одес. ін-ту нар. госп-ва (1924). У 1921–34 працював у місц. істор. архіві, в Євр. академ. та Одес. держ. публ. б-ках. Співпрацював з Укр. наук. ін-том книгознавства, опублікував у його органі праці «Нариси з історії єврейської книги на Україні» («Бібліол. вісті», К., 1925, № 1–2; 1926, № 1) та «Одеська єврейська академічна бібліотека ім. Менделе Мойхер-Сфоріма» («Бібліол. вісті», К., 1926, № 4). У 1934–77 – проф. каф. екон. історії Одес. ін-ту нар. госп-ва. Автор праць з екон. історії Рос. імперії та історії Пд. України (найважливіші: «Кредит и банки России: Середина XVII в. – 1861 г.», 1958; «А. А. Скальковский и его работы по истории Южной Украины», 1960; «Про економічні погляди А. О. Скальковського», 1961; «О некоторых особенностях аграрного строя Степной Украины в пореформенный период»; «Основные моменты в развитии сельскохозяйственного производства и форм эксплуатации крестьян Степной Украины в дореформенный период» (обидві – 1964); «Экономическая история СССР и зарубежных стран», 1978, співавт.). Результатом дослідж. історії євреїв в Україні 17–18 ст. стали праці «Евреи в Запорожской Сечи: По мат. сечевого архива» (1934), «Национально-освободительная война украинского народа против польского владычества и еврейское население Украины» (1940), «Евреи в Левобережной Украине в 17– 18 вв.» (неопубл.). Ці розвідки увійшли в доктор. дис. «Исследования по истории евреев на Украине 16–18 вв.» (1940). У період боротьби з т. зв. космополітизмом був звільнений з ін-ту, до якого повернувся 1954. Автор досліджень з історії книговидання на Пд. України, з біографій О. Пушкіна, А. Міцкевича, М. Гоголя, О. Герцена. У «Воспоминаниях» (Москва; Иерусалим, 1993) подав цікаві характеристики укр. ученим, яких знав особисто,– М. Слабченку, Ю. Меженку, О. Загоровському, О. Рябініну-Скляревському, Ф. Петруню,– а також М. Алексєєву, В. Пічеті.

Пр.: Книга в Одесі в 1917–1921 рр. // Пр. Одес. центр. наук. б-ки. 1927. Т. 1; Еврейская земледельческая колонизация в старой России: Политика, идеология, хозяйство, быт. Москва, 1928; Архівні методи в бібліотечній роботі // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. 1929. Ч. 3; Наукова бібліотека в сучасних умовах // Бібліол. вісті. К., 1930. № 1–2; Вопросы кредитования торговли и промышленности в экономической политике России XVIII в. // Истор. записки. Москва, 1950. Т. 33; Кредитная политика и банки России в 18 веке. О., 1957; Книга в Одессе в первой половине ХІХ в. // Книга: Исследования и мат. Москва, 1967. Т. 14; «Колокол» и общественно-политическая жизнь Одессы в годы первой революционной ситуации // Революционная ситуация в России. 1859–1861. Москва, 1974.

Літ.: Саул Яковлевич Боровой: Мат. к библиографии. О., 1988; Ганелин Р. Ш. и др. С. Я. Боровой // Отечеств. история. 1994. № 2.

Г. Д. Зленко

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Г. Д. Зленко . Боровой Саул Якович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37277 (дата звернення: 18.09.2021)