Ботушанський Василь Мефодійович — Енциклопедія Сучасної України

Ботушанський Василь Мефодійович

БОТУША́НСЬКИЙ Василь Мефодійович (31. 12. 1935, с. Оселівка, нині Кельменец. р-ну Чернів. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1997), проф. (1996). Закін. Чернів. ун-т (1961). Працював учителем історії і дир. школи (1962–66), на парт. роботі (1966–67), викл. Чернів. ун-ту (1969). Від 1969 – м. н. с., від 1976 – ст. н. с. відділу історії і конкрет. соц. дослідж. Ін-ту історії АН УРСР (Чернівці). Від 1978 – ст. викл., від 1981 – доц. каф. історії СРСР, від 1990 – зав. каф. історії України Чернів. ун-ту. Дослідник проблем соц.-екон., сусп.-політ. та нац.-культур. історії Буковини 19–20 ст. Співавтор і відп. ред. праць «Нариси з історії Північної Буковини», «Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма» (обидві – К., 1980), «Народне віче Буковини» (Чц., 1994), «Чернівецький університет. 1875–1995: Сторінки історії» (Чц., 1995), «Буковина: Істор. нарис» (Чц., 1998).

Пр.: О культурных взаимосвязях Северной Буковины с Россией и Надднепрянской Украиной в 70–90-е годы ХIX в. // Вопр. истории СССР: Науч. сб. ст. Х., 1990. Вып. 35; Національний склад населення Північної Буковини. 2-а пол. ХІХ – поч. ХХ ст. // Пит. нової та новіт. історії країн Європи та Пн. Америки. Чц., 1993. Вип. 2; Визначний акт українського державотворення // Пит. історії України: Зб. наук. ст. Чц., 1998. Т. 2.

Ю. І. Макар

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Ю. І. Макар . Ботушанський Василь Мефодійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37462 (дата звернення: 18.05.2021)