Корнилович Михайло Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Корнилович Михайло Іванович

КОРНИЛО́ВИЧ Михайло Іванович (07(19). 11. 1870, с. Квасове Володимир-Волин. пов. Волин. губ., нині Ква­­сів Горохів. р-ну Волин. обл. – ?) – історик, архівіст. Чл. Істор. т-ва Нестора-літописця. Закін. Моск. ун-т. До 1917 працював у архівах Петрограда (нині С.-Пе­­тербург), зокрема Держ. канцелярії з кодифікації законоположень щодо селян у Царстві Польському, Держ. архіві зі зби­­рання матеріалів для історії селян. реформи в Царстві Польському. Сприяв консолідації і нац. самовизначенню укр. біжен­­ців з Холмщини, депортованих у ході 1-ї світ. війни, публікував відповідні матеріали у пресі, 1917 виголосив промову на їхньому з'їзді в Києві, за що зазнав переслідувань у період польс. окупації Києва під час польс.-рад. війни 1920. Від 1922 очолював комісію з розбирання Ки­­їв. губерн. архіву, від 1925 – заст. зав. Київ. окруж. архіву. Водночас активно співпрацював з Археогр. та Етногр. комісіями, а також Комісією по дослідж. Зх. України ВУАН. У серпні 1938 заарешт., 23 вересня 1939 засудж. до 3-х р. заслання. Покарання відбував у Кустанай. обл. (Казах­­­стан). 1946 з нього знято судимість. У 1950-х рр. мешкав у м. Ге­­оргіївськ Ставроп. краю (РФ). Ре­­абіліт. 1957.

Пр.: 50-летие крестьянской рефор­мы в Холме. Холм, 1913; Земское и го­­родское самоуправление в Царстве Польском в революционную эпоху 1861–1863. Петроград, 1916; Заповіт Олександра ІІ і окраінна політика [публ. заповіту] // Україна. 1924. Кн. 1–2; Плани «Воссоединения галицких униатов» в 1914–15 рр. // Там само. 1925. Кн. 3; Бібіковські обов'язкові інвентарі й селянство в Володимирському повіті на Волині // Укр. археогр. зб. К., 1926. Вип. 1; Біженська трагедія Холмщини і Підляш­­шя // Україна. 1927. Кн. 3; Волинський кріпацький селянський двір і громада в першій половині ХІХ віку // Укр. археогр. зб. К., 1930. Вип. 3.

Літ.: Очеретенко В. І. Системі не ско­­рився (М. І. Корнилович) // Історія Укра­­їни. Маловідомі імена, події, факти. К., 1997. Вип. 2.

Ю. З. Данилюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
Ю. З. Данилюк . Корнилович Михайло Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=3748 (дата звернення: 26.10.2021)