Браунштейн Микола Овсійович — Енциклопедія Сучасної України

Браунштейн Микола Овсійович

БРАУНШТЕ́ЙН Микола Овсійович (15. 09. 1898, Харків – 15. 09. 1967, там само) – лікар-окуліст. Син Овсія, брат Олександра Браунштейнів. Д-р мед. н. (1939), проф. (1940). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. мед. ін-т (1923), де і працював: клін. ординатор (1927– 30), асист., зав. лаб. (1931–33), від 1939 – проф., зав. каф. очних хвороб. 1932–39 – доц., зав. каф. очних хвороб Харків. стоматол. ін-ту; одночасно ст. н. с. Укр. ін-ту експерим. медицини (1934–36); ст. н. с. (1936–39) Укр. ін-ту офтальмології; зав. відділ. офтальмології Укр. ін-ту професій. захворювань та гігієни праці (1944–47). Під час 2-ї світ. війни – хірург у військ. шпиталях. Голова обл. т-ва офтальмологів, чл. правління Укр. і Всесоюз. офтальмол. т-в. Вивчав питання фотобіології та фізіотерапії хвороб ока, відшарування сітківки та її хірург. лікування, патології раневого процесу в оці, туберкульозу ока, патоморфології ока, клін. офтальмології та ін.

Пр.: Учебник по глазным болезням. Москва, 1935; К., 1936 (співавт.); Анатомия глаза. Т. 2. К., 1936 (співавт.); Патогенез і хірургічне лікування відшарування сітківки. Х., 1941; Несколько замечаний по поводу концепции об избыточной регенерации при ранениях глаза // ОЖ. 1951. № 3; Операции при отслойке сетчатой оболочки // Руководство по глазным болезням. Т. 5. Москва, 1960; Токсоплазмоз глаза // Сб. тр. Харьков. мед. об-ва. 1963; Наблюдения над больными особой формы глазодвигательных расстройств при косоглазии или так называемом ЭЙ-ВИ синдроме // Охрана зрения детей и другие вопр. дет. офтальмологии. К., 1965.

Ю. С. Паращук

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Ю. С. Паращук . Браунштейн Микола Овсійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=37660 (дата звернення: 17.09.2021)